Mniej znaczy więcej, czyli jak pokonać konsumpcjonizm - Dzień Zrównoważonego Rozwoju na UG

Już po raz czwarty Uniwersytet Gdański gościł uczniów z Trójmiasta i okolic na Dniu Zrównoważonego Rozwoju – inicjatywie popularyzującej naukę, której tematem przewodnim była walka z konsumpcjonizmem. Wydarzenie orgaznizowane było w ramach projektu „Science Clubs - Znane i nieznane oblicza nauki”.

Zgodnie z hasłem przewodnim „Mniej znaczy więcej, czyli jak pokonać konsumpcjonizm” goście mogli wysłuchać wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych różnych dyscyplin. Dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG, z Wydziału Ekonomicznego wykazywała, że pieniądze szczęścia nie dają i pokazywała nam ekonomię z dobroczynną twarzą. Z kolei dr Irena Chawrilska z Wydziału Filologicznego poszukiwała odpowiedzi sztuki i literatury, na pytanie: kupić czy nie kupić? Uczniowie mieli też okazję podyskutować z filozofką dr Moniką Bokiniec z Wydziału Nauk Społecznych na temat tego, ile kosztuje szczęście i ustalić zasady filozofii dobrego życia. Dr hab. Monika Paszkiewicz, prof. UG z Wydziału Chemii opowiedziała o nanomateriałach, przedstawiając je zarówno jako szansę, ale też zagrożenie ekologiczne

Studenci i koła naukowe (m.in. Koło Naukowe Biznesu Chemicznego, Naukowe Koło Chemików, Koło Naukowe Ochrony Środowiska, Koło Naukowe Tutoringu Akademickiego „Tutees”, Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, Naukowe Koło Logistyki, Koło Naukowe HaZet)  przeprowadzili warsztaty dla młodzieży i uczniów, a pracownicy Wydziału Chemii zaprezentowali w trakcie pokazu mody kreacje w duchu Zero Waste.  Warsztat zatytułowany Zarządzanie (po)żądaniem dla uczniów przygotowało Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzeniu towarzyszyła też wystawa Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu.

Tegoroczny temat jest niezmiernie ważny. Nadmierna konsumpcja jest jedną z przyczyn prognozowanej przez naukowców katastrofy klimatycznej. Z całą pewnością jest też objawem braku równowagi w rozwoju społeczności świata, skutkującej niekorzystnymi zmianami w środowisku. Każdy proces produkcji i konsumpcji nierozerwalnie wiąże się z kosztami ponoszonymi przez środowisko naturalne: wytwarzane są odpady, emitowany jest dwutlenek węgla, zużywana jest woda. Popyt na surowce mineralne, paliwa i żywność prowadzi do wyniszczenia lasów tropikalnych i ograniczania kapitału naturalnego. W efekcie tego powstają skutki obciążające wszystkich mieszkańców Planety.

Uczestnicy wydarzenia zgodzili się z tezą, że konieczne są zmiany wzorców konsumpcji i stylu życia. Jedynie konsument świadomy skutków swoich decyzji zakupowych może dokonywać odpowiedzialnych i racjonalnych wyborów. Należy ograniczyć konsumpcję i podczas zakupów zadać sobie pytanie: czy naprawdę tego potrzebuję?

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Science Clubs - Znane i nieznane oblicza nauki” (B. Grobelna, B. Pawłowska, M. Markiewicz), realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny UG. Tego roku do udziału zostały zaproszone też Wydział Nauk Społecznych UG oraz Wydział Filologiczny UG.

- Chcieliśmy przybliżyć uczniom trójmiejskich szkół wyniki prowadzonych w uczelni badań, procesy, dydaktykę, to, czego uczymy na uniwersytecie – starając się przy tym podać informacje w sposób ciekawy, zrozumiały i przystępny. Stąd w programie było tyle warsztatów, gier, pokazów czy konkursów – mówi dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego, inicjatorka Dnia Zrównoważonego Rozwoju w UG. - Zainteresowanie imprezą było duże, gościliśmy uczniów z wielu szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Trójmiasta i okolic.

Głównym celem wydarzenia jest włączenie Uniwersytetu Gdańskiego do europejskiej sieci działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju oraz realizacja społecznej odpowiedzialności uczelni poprzez dialog z interesariuszami i podejmowanie wspólnych działań skupionych na promowaniu podobnych idei.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG