Gala Absolwentów Studiów Magisterskich WE UG

fot sali

Gala Absolwentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego stała się już tradycją. Od wielu lat wydział skupia w swoich murach absolwentów, ich rodziny i przyjaciół, by wspólnie świętować zakończenie drugiego etapu studiów i życzyć sobie sukcesów w przyszłości.

17 listopada 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym UG odbyła się gala wręczenia dyplomów absolwentom z roku akademickiego 2022/2023. W uroczystości uczestniczyło ok. 450 osób.

Zgromadzonych powitała Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG, która zwróciła się do absolwentów następującymi słowami: - Ważne jest, abyście odnaleźli w życiu miejsce, które jest dla Was właściwe, abyście mogli w pełni wykorzystać swój indywidualny potencjał, i takie miejsce, które jednocześnie najlepiej odpowiada Waszym pragnieniom i predyspozycjom. Na studiach nauczyliście się poszukiwać informacji, analizować i krytycznie patrzeć na świat, ale również rozumieć i doceniać swoją unikalność. Życzę Wam, abyście mieli odwagę iść własną drogą, myśleć szeroko i kreatywnie, a jednocześnie być otwartymi na nowe wyzwania i możliwości.

Następnie głos zabrała Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG:

Motto Uniwersytetu Gdańskiego to in mari via tua, czyli w morzu nasza droga. Drodzy absolwenci, kończycie uczelnię i widzimy Was jako żeglarzy, którzy opuszczają port, stanowiący bezpieczne środowisko, i ruszacie na nieznane wody. To ważne, jak będziecie pamiętać swoją Alma Mater (..) W tej morskiej podróży będą zdarzać się burze, wielkie fale, flauty, samotne wyspy, ale pamiętajcie, że tu jest Wasz bezpieczny port. Każdy z profesorów, nauczycieli akademickich jest dla Was niejako latarnią morską, która roztacza światło i pokazuje drogę, to tutaj są kotwice, które tworzą pewien kanon akademickich wartości, europejskich wartości, które kreujemy i o które dbamy i walczymy. (…)  Życzę Wam, abyście mogli żyć w bezpiecznym i dobrym świecie. Wracajcie do nas czasem z tej dalekiej podróży, żeby nam opowiedzieć, jak pięknie się Wam powodzi.

Część uroczystej gali obejmującą uhonorowanie najlepszych absolwentów oraz osób wyróżnionych za osiągnięcia społeczne i sportowe poprowadziła dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Prof. Anna Jurkowska-Zeidler i prof. Monika Bąk wręczyły nagrody absolwentom, którzy uzyskali lokaty na kierunkach i wyróżnienia na poszczególnych specjalnościach.

Listy gratulacyjne i upominki w związku z uzyskaniem lokat i najlepszych średnich na specjalnościach uzyskali:

 • mgr Wiktoria Dołęga, kierunek Biznes i technologia ekologiczna, I Lokata, studia stacjonarne II stopnia; promotorzy: prof. dr hab. Jacek Zaucha, dr inż. Aleksandra Pieczyńska
 • mgr Magdalena Kalinowska, kierunek Biznes i technologia ekologiczna, II Lokata, studia stacjonarne II stopnia; promotorzy: dr Andrzej Poszewiecki, dr inż. Joanna Nadolna
 • mgr Dariusz Piotrowski, kierunek Biznes i technologia ekologiczna, III Lokata, studia stacjonarne II stopnia; promotorzy: prof. dr hab. Jacek Zaucha, dr inż. Aleksandra Pieczyńska
 • mgr Zuzanna Lichnerowicz, kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technology, I Lokata, studia niestacjonarne II stopnia; promotor: dr hab. Beata Majecka, prof. UG
 • mgr Maciej Sawko, kierunek Ekonomia, I Lokata oraz najlepszy na specjalności Ekonomika transportu i logistyka, studia stacjonarne II stopnia; promotor: dr Leszek Reszka
 • mgr Urszula Bałdyga kierunek Ekonomia, II Lokata, studia stacjonarne II stopnia; promotor: dr Leszek Reszka
 • mgr Justyna Sakowska, kierunek Ekonomia, III Lokata, studia stacjonarne II stopnia; promotor: dr Leszek Reszka
 • mgr Marcelina Ślązak, kierunek Ekonomia, najlepsza na specjalności Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw, studia stacjonarne II stopnia; promotor: dr Joanna Hartenberger-Liszek
 • mgr Agnieszka Nawrocka, kierunek Ekonomia, najlepsza na specjalności Innowacyjność w gospodarce,  studia stacjonarne II stopnia; promotor: dr hab. Joanna Kuczewska, prof. UG
 • mgr Michał Roda, kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, I Lokata oraz najlepszy na specjalności Międzynarodowe strategie marketingowe, studia stacjonarne II stopnia; promotor: dr Tomasz Czuba
 • mgr Magdalena Przystrzelska, kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, II Lokata oraz najlepsza na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski, studia stacjonarne II stopnia; promotor: dr Tomasz Nowosielski
 • mgr Katarina Jati, kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, III Lokata oraz najlepsza na specjalności International business, studia stacjonarne II stopnia; promotor: dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG
 • mgr Ewa Sołowicz, kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, III Lokata oraz najlepsza na specjalności International business, studia stacjonarne II stopnia; promotor: dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG
 • mgr Karol Przestrzelski, kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, III Lokata oraz najlepszy na specjalności Handel zagraniczny, studia stacjonarne II stopnia; promotor: dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG

Listy gratulacyjne i upominki otrzymali również absolwenci studiów magisterskich za wyróżniającą się działalność społeczną na rzecz środowiska akademickiego: mgr Urszula Bałdyga, mgr Wiktoria Pawlos oraz mgr Maciej Sawko reprezentujący Naukowe Koło Logistyki, mgr Agnieszka Baran oraz mgr Karolina Dawidowska reprezentujące Koło Naukowe HaZet, mgr Magdalena Gackowska i mgr Alicja Szymańska reprezentujące koło naukowe Studencki Klub Biznesu oraz mgr Magdalena Przystrzelska reprezentująca Morskie Koło Naukowe.

Za osiągnięcia sportowe wyróżnieni zostali listami gratulacyjnymi oraz upominkami z Wydziału Ekonomicznego: mgr Jakub Stremlau, który uzyskał I miejsce drużynowo w klasyfikacji uniwersytetów oraz III miejsce drużynowo w klasyfikacji generalnej podczas Akademickich Mistrzostw Polski w żeglarstwie oraz mgr Izabela Świerżewska, która zdobyła I miejsce drużynowo w klasyfikacji generalnej oraz I miejsce drużynowo w klasyfikacji uniwersytetów podczas Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej.

Po wręczeniu lokat, nagród i wyróżnień, głos zabrała Prodziekan dr Magdalena Markiewicz, która poprosiła o wystąpienie najpierw w imieniu przedstawicieli pracodawców Pana Andrzeja Ostrowskiego, dyrektora regionalnego ds. korporacyjnych ING, a następnie o zabranie głosu w imieniu Absolwentów polskojęzycznych i anglojęzycznych Absolwentów WE. 

Refleksjami dotyczącymi studiów jako wiedzy i wartości społecznych wynikających ze studiowania podzieliły się: mgr Katharina Jati (kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność: international business), mgr Ewa Sołowicz (kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność: international business), mgr Alicja Szymańska (kierunek: ekonomia, specjalność: e-commerce). 

Kolejnym emocjonującym punktem spotkania było wręczenie dyplomów ukończenia studiów wszystkim absolwentom poszczególnych kierunków i specjalności.

Absolwentów wraz z Promotorami poszczególnych seminariów zapraszał Prodziekan dr Tomasz Gutowski (kierunki: Biznes i technologia ekologiczna, Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia, Ekonomia) oraz Prodziekan dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG (International business, Międzynarodowe stosunki gospodarcze). Absolwenci otrzymali dyplomy i gratulacje z rąk Dziekan prof. Moniki Bąk w obecności swoich Promotorów.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnie sesją pamiątkowych zdjęć absolwentów wszystkich kierunków i specjalności, rozmowami i wspomnieniami lat spędzonych na studiach.

 

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są poniżej:

Wydział Ekonomiczny (@ekonomug) | Profil na Instagramie

 

Obszerna relacja - czytaj tu

Fot. Alan Stocki/UG
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG