Światowy Tydzień Przedsiębiorczości z Wydziałem Ekonomicznym UG

plakat

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się cykl wykładów i warsztatów poruszających problematykę przedsiębiorczości. W programie zarówno spotkania stacjonarne, jak i wykład online.

W inicjatywy organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości corocznie włączają się miliony młodych ludzi z całego świata, tworząc tym samym wielki ruch społeczny, będący źródłem nowych idei i motorem zmian na lepsze.

Również Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego aktywnie przyłącza się do akcji organizując, dnia 8 listopada 20201 r., warsztaty i wykłady związane ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości.

- Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku odbywające się na Wydziale Ekonomicznym wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do studentów i uczniów szkół średnich - mówi dr Ewa Ignaciuk z Katedry Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego UG. - Szczególną uwagę skupimy na rozpoznawaniu kompetencji zawodowych oraz ukazywaniu roli logistyki w codziennym życiu każdego z nas. Pomyśleliśmy także o osobach wiążących swoje plany zawodowe z przedsiębiorczością instytucjonalną, przygotowując dla nich - wraz z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. - wykład online nt. wsparcia, na jakie mogą liczyć pomorscy przedsiębiorcy, w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Czego jeszcze się dowiemy? Ekonomiści z UG oraz członkowie Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych powiedzą nam o tym, czy musimy pracować 16 godzin dziennie, aby osiągnąć finansowy sukces. Pomogą nam także odkryć talenty i poznać swoje przedsiębiorcze DNA. Uczestnicy eventu posłuchają też o uniwersalności zastosowań logistyki i projektach oraz efektach funduszy europejskich pomorskich przedsiębiorców.

Wydarzenie zaplanowano w formule łączonej – część stacjonarna odbędzie się w sali konferencyjnej nr 8 budynku głównego Wydziału Ekonomicznego UG.

Wykładu online, prowadzonego przez Macieja Frączka z Agencji Rozwoju Pomorza S.A., która wspiera merytorycznie wydarzenie, można będzie posłuchać na MS Teams - start o godz. 16:00.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce. Jego celem jest krzewienie ducha przedsiębiorczości m.in. poprzez kształtowanie postaw, przekazywanie wiedzy na temat zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania marki, rozwijania sieci kontaktów.

EMW/Zespół Prasowy UG