Z UG do SUNY Maritime College w Nowym Jorku? Trwają zapisy na wymianę studencką

SUNY Maritime College NY

Fot. Sunymaritime.edu/

Jesteś studentem drugiego roku studiów licencjackich Wydziału Ekonomicznego UG? Chciałbyś zdobywać wiedzę także na uczelni zagranicznej? Jeśli tak, możesz skorzystać z jednosemestralnego programu wymiany studentów i wyjechać do SUNY Maritime College w  Nowym Jorku.

Podstawowym kryterium wyboru kandydatów do wymiany studenckiej w semestrze zimowym 2022/2023 z SUNY Maritime College of New York będzie ocena wyników kształcenia oraz udział studentów w pracach na rzecz wydziału, uczelni czy innej działalności społecznej.

Zgodnie z zasadami programu kandydaci na wyjazd powinni dokonać wyboru zajęć, na które chcieliby uczęszczać, posiadać biegłą znajomość języka angielskiego oraz środki pokrywające koszty przelotu, wyżywienia, ubezpieczenia, a także zakupu potrzebnych podręczników.

Dokumenty należy składać mailowo na adres: jacek.grodzicki@ug.edu.pl w terminie do 21 lutego 2022 r.. O rozmowie kwalifikacyjnej potencjalni kandydaci zostaną powiadomieni mailowo.

Formularze aplikacyjne umieszczone są w załączniku pod tekstem.

Więcej informacji na str. Wydziału Ekonomicznego UG.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG