Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Ekonomicznym

- Życzę Wam drodzy Studenci, aby nowy rok akademicki na naszym wydziale nie był dla Was tylko czasem przyswajania wiedzy. Realizujcie swoje pasje i rozszerzajcie horyzonty, angażując się w liczne inicjatywy samorządu studentów czy naukowych kół studenckich, ze wzajemnym szacunkiem i odpowiedzialnością za siebie oraz otwartością na świat, co jest tak naturalne w murach naszego wydziału – tymi słowy prof. Monika Bąk, Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG powitała studentów podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego.

6 października 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość zorganizowana została w sposób hybrydowy. Ograniczona została liczba uczestników na miejscu, natomiast wszyscy chętni mogli wziąć udział w inauguracji dzięki transmisji online dostępnej na kanale YouTube.

Na uroczystość, oprócz studentów i pracowników Wydziału Ekonomicznego, przybyło wielu gości, w tym Wiceprezydent Miasta Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz prezesi i przedstawiciele zarządów przedsiębiorstw regionu pomorskiego współpracujących z Wydziałem Ekonomicznym, a również instytucji samorządowych. Uczestniczyli również emerytowani profesorowie UG. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele władz innych jednostek Uczelni.

J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski w swoim wystąpieniu odniósł się do perspektywy całej Uczelni podkreślając dynamiczny rozwój Uniwersytetu, ale wskazując też na wyzwania i cele do osiągnięcia w ciągu najbliższych latach, szczególnie w zakresie jakości badań naukowych. Pan Rektor zapowiedział nowe inicjatywy w UG wspierające aktywność badawczą i dydaktyczną pracowników.

Pani dr hab. Monika Bąk, prof. UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego podsumowała miniony rok akademicki na Wydziale oraz mówiła o wyzwaniach i planach w najbliższym czasie.

Z wystąpienia Pani Dziekan:

„To ogromna radość powitać Państwa w Auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego na Wydziale Ekonomicznym z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22, a przede wszystkim po długiej przerwie powitać studentów w salach dydaktycznych na wykładach i ćwiczeniach. Na naszym zdecydowana większość zajęć (tylko za wyjątkiem największych wykładów) odbywa się obecnie w formie stacjonarnej.

Drodzy Studenci, rozpoczynacie studia na jednym z większych wydziałów naszej Uczelni oraz na wydziale wysoce umiędzynarodowionym, gdzie co semestr studiuje kilkudziesięciu studentów zagranicznych, zatrudnieni są pracownicy zagraniczni i zapraszani regularnie profesorowie wizytujący oraz gdzie prowadzimy w pełni anglojęzyczną specjalność International Business na I i II stopniu studiów. Współpracujemy ściśle z praktykami gospodarczymi, przedsiębiorstwami, instytucjami nad kreowaniem i adaptacją naszej oferty programowej do rynku pracy. Ta ścisła współpraca, jak również doświadczenie naszej kadry dydaktycznej oraz (niezbędne) Wasze zaangażowanie sprawią, że już na studiach i po ich zakończeniu będziecie kształtować, a następnie podążać wymarzonymi ścieżkami kariery zawodowej.

Życzę Wam, aby nowy rok akademicki na naszym wydziale nie był dla Was tylko czasem przyswajania wiedzy. Realizujcie swoje pasje i rozszerzajcie horyzonty, angażując się w liczne inicjatywy samorządu studentów czy naukowych kół studenckich, ze wzajemnym szacunkiem i odpowiedzialnością za siebie oraz otwartością na świat, co jest tak naturalne w murach naszego wydziału.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w tym pełnym wyzwań rozpoczynającym się nowym roku akademickim, roku wieńczącym okres parametryzacji życzę wytrwałości i wielu sukcesów naukowych, a również osiągnięć i satysfakcji w obszarze dydaktycznym.”

W dalszej części uroczystości J.M. Rektor wraz z Panią Dziekan WE wręczyli dyplomy doktora habilitowanego, odbyła się uroczysta promocja doktorska, wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej odznaczonym pracownikom Wydziału oraz nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego:.

Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było ślubowanie, które złożyli nowo przyjęci studenci. Po Immatrykulacji Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego wręczyła upominki studentom, którzy otrzymali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wykład inauguracyjny nt: "W kierunku Europejskiego Zielonego Ładu po ścieżce "niebieskiego wzrostu". Implikacje dla Polski i Pomorza"  wygłosił dr hab. Ernest Czermański, prof. UG.

Ostatnią częścią uroczystości był koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Marcina Tomczaka.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wykonano Gaudeamus Igitur.

Zdjęcia z Inauguracji Wydziału Ekonomicznego UG
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG