życie akademickie
- Jesteście fundamentem istnienia uczelni oraz nadzieją na przyszłość – te słowa podczas inauguracji skierował do studentów Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,  dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG. WNS jest największym wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego. Od września powiększył się o Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Gospodarki Przestrzennej. 11 października 2021 r. nowy rok akademicki…
życie akademickie
Fot. Piotr Wajda - Rok akademicki 2021/2022 na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uważam za otwarty – powiedziała podczas uroczystej inauguracji, która odbyła się 7 października, dr hab. Ewelina Król, prof. UG, Dziekan MWB UG i GUMed. 7 października 2021 r. odbyła…
życie akademickie
- Jest mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem w rzeczywistości a nie online, po raz pierwszy od dwóch lat. Wkrótce rozpoczniecie studiowanie jednej z najpiękniejszych dyscyplin naukowych - biologii, nauki o życiu, na jednym z najlepszych, najprężniejszych wydziałów biologicznych w Polsce – powiedział prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, Dziekan Wydziału Biologii UG. Inaugurację nowego roku akademickiego Wydziału…
życie akademickie
- Życzę Wam drodzy Studenci, aby nowy rok akademicki na naszym wydziale nie był dla Was tylko czasem przyswajania wiedzy. Realizujcie swoje pasje i rozszerzajcie horyzonty, angażując się w liczne inicjatywy samorządu studentów czy naukowych kół studenckich, ze wzajemnym szacunkiem i odpowiedzialnością za siebie oraz otwartością na świat, co jest tak naturalne w murach naszego wydziału – tymi słowy prof. Monika Bąk…
życie akademickie
Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Filmowego im. Andrzeja Wajdy w UG oraz wernisaż rysunków i akwarel Mistrza, były atrakcją tegorocznej inauguracji roku akademickiego. To było pierwsze, tak liczne od wielu miesięcy, spotkanie grona naukowego oraz przyjaciół i sympatyków uczelni. Nadzwyczajne posiedzenie senatu związane z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Gdańskim odbyło się w tym roku w…
życie akademickie
Zespół Rektorski oraz Senat Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2020-2021 w formie filmowej. Zapraszamy całą społeczność akademicką do udziału w rozpoczęciu nowego roku akademickiego w tej niecodziennej formie, wymuszonej sytuacją epidemiczną kraju…
życie akademickie
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała wydał zarządzenie dotyczące organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. TRYB PROWADZENIA ZAJĘĆ NA UG W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z …
życie akademickie
Nowy rok akademicki 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło ponad 26 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz 1700 nauczycieli akademickich. Na pierwszy rok studiów uczelnia przyjęła niemal 10 tysięcy studentów. Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Gdańskim, z udziałem zaproszonych gości i społeczności akademickiej, odbyła się 30 września 2019 roku w…