MWB UG i GUMed zainaugurował rok akademicki 2021/2022

Dziekan

Fot. Piotr Wajda

- Rok akademicki 2021/2022 na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uważam za otwarty – powiedziała podczas uroczystej inauguracji, która odbyła się 7 października, dr hab. Ewelina Król, prof. UG, Dziekan MWB UG i GUMed.

7 października 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022. Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość zorganizowana została w sposób hybrydowy. Ograniczona została liczba uczestników na miejscu, natomiast wszyscy chętni mogli wziąć udział w inauguracji dzięki transmisji online dostępnej na kanale YouTube.

Z wystąpienia Pani Dziekan dr hab. Ewelina Król, prof. UG:

„Inauguracja roku akademickiego to niewątpliwie czas podsumowań, ale także snucia planów na przyszłość.  

Szanowni Państwo chciałabym podkreślić, że Wydział to nie budynek, ale ludzie, którzy go tworzą: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, a także personel administracyjny i techniczny. To Państwa indywidualne sukcesy znajdują odzwierciedlenie w wysokiej pozycji naszego Wydziału w rankingach. Państwa wkład pracy każdego dnia przyczynia się do tego, że Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii jest wiodącą jednostką naukowo-dydaktyczną w Polsce uzyskującą od wielu lat najwyższe możliwe oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych czy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Te najwyższe możliwe oceny, które uzyskuje Wydział to zasługa prowadzenia przez Państwa badań naukowych na najwyższym światowym poziomie, to cykliczne uzyskiwanie przez Państwa finansowania zarówno z instytucji krajowych jak i zagranicznych, to w końcu pełnienie przez Państwa ważnych funkcji w międzynarodowych towarzystwach i komitetach naukowych. Są Państwo również laureatami wielu prestiżowych programów i nagród oraz autorami publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych przyczyniając się do rozpoznawalności naszej Jednostki na arenie międzynarodowej. Za to wszystko serdecznie Państwu dziękuję, ale również proszę o więcej. 

Teraz chciałabym zwrócić się do Państwa drodzy kandydaci, a za chwilę tuz po złożeniu ślubowania studenci naszego Wydziału. Chciałabym Was serdecznie powitać w progach naszego Wydziału i serdecznie Wam pogratulować. Od dzisiaj rozpoczyna się kolejny ważny etap w Waszym życiu. Mam ogromną nadzieje, że będzie to pasjonująca przygoda zdobywania nowej wiedzy w dziedzinie biotechnologii.  Pamiętajcie, że studia to nie tylko nauka, ale i czas nawiązywania nowych znajomości, czas rozwijania swoich zainteresowań i pasji, czas zbierania cennych doświadczeń i inwestycji w siebie. Cieszymy się, że wybrali Państwo studia właśnie na Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Pamiętajcie, że daje to Wam unikatową w skali kraju możliwość korzystania z zasobów obu Uczelni zarówno Uniwersytetu Gdańskiego jak i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Życzę Państwu powodzenia i satysfakcji ze studiowania na naszym Wydziale. Mam jednak nadzieję, że pomimo wielu obowiązków znajdziecie również czas na angażowanie się w działalność koła naukowego oraz samorządu studenckiego.

Na koniec chciałabym zwrócić się do całej społeczności akademickiej naszego Wydziału. Dziękuję Państwu za rok pracy i wspólnych dyskusji. Życzę Wam zdrowia, pomyślności i kolejnych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Niech Wasza praca będzie dla Was źródłem satysfakcji i radości. Wszystkim studentom życzę wytrwałości i powodzenia w zdawaniu egzaminów.”

Zdjęcia z inauguracji roku akademickiego na MWB UG i GUMed. Fot. Piotr Wajda
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG