nauka
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w roku akademickim 2021/2022 mieli znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe  zostali wyróżnieni przez Ministra Edukacji i Nauki stypendiami. W Uniwersytecie Gdańskim otrzymało je 15 osób. To  ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. 432 najlepszych studentów z całej Polski, reprezentujących…
życie akademickie
- Jesteście fundamentem istnienia uczelni oraz nadzieją na przyszłość – te słowa podczas inauguracji skierował do studentów Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,  dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG. WNS jest największym wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego. Od września powiększył się o Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Gospodarki Przestrzennej. 11 października 2021 r. nowy rok akademicki…
życie akademickie
Fot. Piotr Wajda - Rok akademicki 2021/2022 na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uważam za otwarty – powiedziała podczas uroczystej inauguracji, która odbyła się 7 października, dr hab. Ewelina Król, prof. UG, Dziekan MWB UG i GUMed. 7 października 2021 r. odbyła…
życie akademickie
- Jest mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem w rzeczywistości a nie online, po raz pierwszy od dwóch lat. Wkrótce rozpoczniecie studiowanie jednej z najpiękniejszych dyscyplin naukowych - biologii, nauki o życiu, na jednym z najlepszych, najprężniejszych wydziałów biologicznych w Polsce – powiedział prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, Dziekan Wydziału Biologii UG. Inaugurację nowego roku akademickiego Wydziału…
życie akademickie
- Życzę Wam drodzy Studenci, aby nowy rok akademicki na naszym wydziale nie był dla Was tylko czasem przyswajania wiedzy. Realizujcie swoje pasje i rozszerzajcie horyzonty, angażując się w liczne inicjatywy samorządu studentów czy naukowych kół studenckich, ze wzajemnym szacunkiem i odpowiedzialnością za siebie oraz otwartością na świat, co jest tak naturalne w murach naszego wydziału – tymi słowy prof. Monika Bąk…