Wydział Biologii UG zainaugurował nowy rok akademicki

- Jest mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem w rzeczywistości a nie online, po raz pierwszy od dwóch lat. Wkrótce rozpoczniecie studiowanie jednej z najpiękniejszych dyscyplin naukowych - biologii, nauki o życiu, na jednym z najlepszych, najprężniejszych wydziałów biologicznych w Polsce – powiedział prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, Dziekan Wydziału Biologii UG.

Inaugurację nowego roku akademickiego Wydziału Biologii UG rozpoczął Dziekan, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, który przypomniał, że obecnie na wydziale  funkcjonuje 13 katedr, 26 pracowni i dwie stacje terenowe. Pracuje w nich w sumie 150 naukowców, z których 15 posiada tytuł naukowy profesora. Mają oni wsparcie 82 doświadczonych pracowników laboratoryjnych i administracyjnych. Na wydziale jest też 95 doktorantów, z czego 40 to słuchacze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Na wszystkich kierunkach wydziału jest ok 900 słuchaczy.

Kadra akademicka, naukowa reprezentuje większość specjalności współczesnej biologii, od biochemii, biologii molekularnej, mikrobiologii poprzez cytologię, fizjologię, genetykę aż po taksonomie i ekologię.

- W trakcie studiów poznacie procesy zachodzące  w komórkach, interakcję miedzy osobnikami jednego gatunku, różnych gatunków, oddziaływanie między gatunkami a środowiskiem. Poznacie więc biologię na poziomie molekularnym, organizmalnym i ekosystemalnym – powiedział do studentów prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, Dziekan Wydziału Biologii UG.

W dalszej części przemówienia Dziekan Wydziału Biologii przypomniał, że prowadzenie badań możliwe jest dzięki finansowaniu uzyskanemu na drodze postepowań konkursowych. - W ostatnim roku 2020 na Wydziale Biologii realizowaliśmy 42 projekty naukowe na łączną kwotę 29 mln. zł., oraz 11 projektów rozwojowych na sumę 13,5 mln zł. Uzyskaliśmy w tym pandemicznych, trudnym czasie łącznie 42,5 mln. zł - podkreślił prof. dr hab. Dariusz Szlachetko. - Efektem tych prac są publikacje naukowe. W roku 2020 pracownicy wydziału opublikowali w sumie 207 prac naukowych, 180 z  nich ukazało się w najbardziej prestiżowych czasopismach, z tzw. listy filadelfijskiej, z tego 66 w najwyżej punktowanych czasopismach.  

Po przemówieniu Dziekana głos zabrał Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski. W swoim wystąpieniu odniósł się do perspektywy całej Uczelni podkreślając jej dynamiczny rozwój i wskazując na wyzwania i cele do osiągnięcia w ciągu najbliższych latach. Studentom, doktorantom i pracownikom Wydziału Biologii Rektor UG życzył m.in. pomyślności w badaniach naukowych oraz dalszych sukcesów dydaktycznych.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski podkreślił, że dokonania pracowników Wydziału Biologii są bardzo znaczące, a na tle nauk przyrodniczych wręcz imponujące. Zwrócił też uwagę na uzyskanie spektakularnych wyników badań naukowych, solidne wykształcenie absolwentów i popularyzację wiedzy biologicznej.

Na koniec swego przemówienia Rektor UG zwrócił się do studentów pierwszego roku: - Podjęcie studiów w tym miejscu to z pewnością ogromne wyzwanie, dlatego chciałbym Wam szczególnie pogratulować wyboru. Gwarantuję, że nie ma większej satysfakcji od świadomości doskonalenia i uzupełniania swojej wiedzy. Czujcie się dumni wstępując w szereg naszej społeczności.

Następnie J.M. Rektor wraz z dr hab. Joanną Izdebską, prof. UG, Prodziekan ds. Nauki, wręczyli dyplomy doktora habilitowanego.

- Nie żegnamy się, a witamy Państwa po drugiej stronie, gdzie czeka wiele nowych możliwości i wyzwań. Płyńcie po morzach i oceanach nauki, bo wg słów Żeromskiego, nauka jest jak niezmierne morze. Nie obawiajcie się przy tym wypływać na wody nieznane i głębokie i nie dajcie się zatrzymać - powiedziała do doktorantów dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG.

Podczas wydarzenia odbyła się tez uroczysta promocja doktorska, wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej odznaczonym pracownikom wydziału, dyplomy najlepszym absolwentom wydziału roku 2020/2021 oraz nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Immatrykulację poprowadził dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG., Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia.

Na koniec Dziekan Wydziału Biologii przypomniał o sukcesie młodej biolożki z UG, dr Karoliny Pierzynowskiej, która została laureatką prestiżowej międzynarodowej nagrody Future Science Future Star Award, która po raz pierwszy trafiła do Polski.

Wykład inauguracyjny pt. „Historia ewolucyjna amonitów: wielki triumf i tragiczny finał” wygłosiła dr hab. Elena Yazykova, prof. Uniwersytetu Opolskiego.

Oficjalna części uroczystości zakończyła się pieśnią Gaudeamus Igitur.

Zdjęcia z inauguracji. Fot. Piotr Wajda
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG