WNS - największy wydział UG zainaugurował nowy rok akademicki

- Jesteście fundamentem istnienia uczelni oraz nadzieją na przyszłość – te słowa podczas inauguracji skierował do studentów Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,  dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG. WNS jest największym wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego. Od września powiększył się o Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Gospodarki Przestrzennej.

11 października 2021 r. nowy rok akademicki zainaugurowany został przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG, Dziekan Wydziału powitał przedstawicieli władz uczelni, kadry akademickiej, pracowników, doktorantów i studentów oraz zaproszonych gości. W swoim przemówieniu inauguracyjnym Dziekan WNS zwrócił uwagę na zmiany, jakie zaszły na wydziale w ostatnich latach, w tym zmiany w jego strukturze: największy wydział uczelni od września powiększył się o Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Gospodarki Przestrzennej. Powiedział także o projektach i przedsięwzięciach realizowanych dzięki zaangażowaniu pracowników WNS, w tym o rozwijającej się współpracy międzynarodowej w ramach programów Erasmus+ i SEA-EU.

Wiele pozytywnej energii wniosło przemówienie dr hab. Anny Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej. Pani Rektor stwierdziła, że nauki społeczne są niezbędne w realizacji wszelkich zadań, w których w grę wchodzi kontakt z drugim człowiekiem. Podkreśliła, że ten kontakt i relacje międzyludzkie są dzisiaj szczególnym przedmiotem zainteresowania, bo czas pandemii uświadomił nam, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż kiedykolwiek mogło się wydawać. Zauważyła także, że w lawinie informacji świat jest przedstawiony we fragmentach - wszystko jest oddzielone i żyje osobno bez związku. Następuje dewaluacja słowa, a komunikacyjnie zwyciężają obraz i emocje.

- Obserwujemy schyłek epoki niezachwianej ludzkiej wiary w swoją sprawczość - mówiła dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler. - Dlatego tak bardzo potrzebujemy wspólnoty, empatii i czułości w relacjach społecznych. Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa, tożsamości jak mówiła w Noblowskim wykładzie Olga Tokarczuk. 

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej przypomniała, że UG jest głęboko zagłębiony w tradycji wielokulturowego Gdańska, a współpraca, dialog, wzajemny szacunek i wolność badań naukowych to wartości, które w naszej Uczelni pielęgnowane są każdego dnia. - Wszyscy jesteśmy nacechowani tym, co tak charakterystyczne dla wielokulturowego Gdańska – otwartością, empatią, ciekawością i otwartością na świat, na spotkanie z innym, z odmiennością -  zaznaczyła dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG. - To właśnie nauki społeczne kształtują punkt widzenia człowieka na świat – świat, który wymaga zrównoważenia pomiędzy rozwojem gospodarczym, przemysłowym, cywilizacyjnym, a potrzebami społecznymi wobec presji środowiskowej czy ekologicznej.

Podczas inauguracji odbyło się też wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, nagród i medali, jak również immatrykulacja studentów I roku. Przysięgę studentów przyjęła Prodziekan ds. Kształcenia WNS, dr hab. Danuta Plecka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykład inauguracyjny pt. „Czy psychopaci nadal byliby tak dla nas intrygujący, gdybyśmy o nich wszystko wiedzieli?” wygłosiła prof. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. 

Uroczystość uświetniły piękne głosy chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Marcina Tomczaka.

Zdjęcia z inauguracji WNS UG. Fot. Piotr Wajda
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG