Artystyczna inauguracja. Nowy rok akademicki 2021/2022 w UG

Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Filmowego im. Andrzeja Wajdy w UG oraz wernisaż rysunków i akwarel Mistrza, były atrakcją tegorocznej inauguracji roku akademickiego. To było pierwsze, tak liczne od wielu miesięcy, spotkanie grona naukowego oraz przyjaciół i sympatyków uczelni.

Nadzwyczajne posiedzenie senatu związane z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Gdańskim odbyło się w tym roku w trybie hybrydowym. W auli Biblioteki Głównej UG zgromadziła się znaczna część gości, a pozostali uczestniczyli w uroczystości zdalnie.

Gronu naukowemu podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego w UG towarzyszyli m.in.: przedstawiciel Prezydenta RP, parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe, duchowne, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, burmistrz Bremy, rektorzy Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, rektorzy seniorzy UG i goście, reprezentujący świat prawniczy, nauki, kultury i biznesu Wybrzeża.

Życzenia na nowy rok akademicki od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Marcin Drewa,  doradca prezydenta.

List do społeczności akademickiej UG skierował także Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który napisał m.in.: "Jestem przekonany, że dzięki Pastwa zaangażowaniu i naszemu wsparciu nowy rok akademicki - mimo ewentualnych trudności związanych z sytuacją epidemiczną - przyniesie kolejne sukcesy studentów, będzie czasem przełomowych osiągnięć naukowych, zaowocuje rozwojem potencjału polskich uczelni, wzmocnieniem ich pozycji na arenie międzynarodowej oraz zacieśnieniem współpracy między nauką i sektorem gospodarczym" Minister zaznaczył również, że w nowym roku akademickim planowane jest wsparcie uczelni kwotą 1 mld. zł. Dodatkowe środki będą przeznaczone na inwestycje dla uczelni nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki oraz Instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicza.

Trudny rok, nowe wyzwania

- Rozpoczynając nowy rok akademicki czerpiemy z minionych doświadczeń, często bardzo trudnych. Doświadczenia pandemiczne i wynikające z tego wyzwania organizacyjne, z którymi przyszło nam się zmierzyć pokazały, że potrafiliśmy dokonać zmian i uwierzyć, że uniwersytet nie jest korporacją, ale koncepcją – powiedział podczas inauguracji prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG.

Mimo zmagań z trudnościami Rektor UG podkreślił, że udało się osiągnąć spektakularne wyniki w badaniach naukowych i edukacji: - W nowy rok akademicki wchodzimy z nadzieją, że mimo wciąż grożącej nam kolejnej fali pandemii, możliwy będzie stopniowy powrót do normalności. Wszyscy chcemy, by w ciągu roku puste korytarze uczelni zapełniły się studentami – powiedział Rektor. Zapowiedział jednak część zajęć w trybie zdalnym i  zachęcał studentów i doktorantów do udziału w programie szczepień przeciwko Covid 19.

Przypomnijmy, że w tym roku na UG przyjęto blisko 9 tys. studentów. Na niestacjonarnych czeka jeszcze blisko 3 tys. miejsc. Na blisko 90 kierunkach uczelni do wyboru jest ponad 260 różnych specjalności. Uruchomiono także wiele nowych kierunków i specjalności w języku angielskim.

Sukcesy, współpraca i nowe życie

W obszarze badań naukowych, bardzo istotne jest w tym roku kompleksowe przygotowanie uczelni do ewaluacji działalności naukowej. - Od jej wyniku zależy nie tylko wymiar prestiżowy, ale i finansowy oraz to, co dla nas najważniejsze - możliwość utrzymania uprawnień do nadawania stopni naukowych, autonomia w procesie kształcenia czy możliwość kształcenia w szkołach doktorskich – podkreślał prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG.

Z wielu naukowych sukcesów uczelni wymienił min. ponad 6 tys. publikacji naukowych w periodykach naukowych i wydawnictwach, wśród których blisko 30 artykułów pojawiło się w najbardziej prestiżowej grupie wydawnictw Nature i Science. Dodajmy, że miniony rok przyniósł także kadrze naukowej UG liczne nagrody tj. gdański Nobel, Nagrody Mrongowiusza czy Nagrody Naukowe Rektora.

W swoim przemówieniu Rektor podkreślał wagę współpracy międzynarodowej, szczególnie  strategiczne partnerstwo uniwersytetów europejskich SEA-EU oraz perspektywy nowych porozumień o współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Zapowiedział także nowe plany i zadania w ramach współpracy Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Rektor zwrócił się do studentów, którzy w tym roku rozpoczynają naukę w UG. - To ważne abyście swobodnie studiowali na uczelniach zagranicznych w ramach przytoczonych dziś umów, aktywnie uczestniczyli w działalności kół naukowych, realizowali swoje sportowe czy artystyczne pasje i oczywiście czerpali z tego nieustającą satysfakcję rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Niech studia dadzą wam nowe życie - cieszcie się nim!

 

Inauguracja w wymiarze filmowym

Gościem specjalnym tegorocznej inauguracji była prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda, żona reżysera, która uczestniczyła w uroczystym otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Filmowego oraz wystawy, poświęconej malarskiej twórczości Andrzeja Wajdy.

Wspominała trzy filmy Andrzeja Wajdy – Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza i Człowiek z nadziei, które tak silnie połączyły reżysera z Gdańskiem. Odwołała się także do uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UG reżyserowi w 2005 roku. Wyraziła wielką radość i wzruszenie, że te związki znalazły swój finał w nadaniu Centrum imienia reżysera. – Centrum Filmowe jest na UG i to jest najważniejsze – powiedziała prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Wraz z Rektorem i Dyrektorem Centrum Filmowego UG prof. dr hab. Mirosławem Przylipiakiem dokonali przecięcia taśmy filmowej, symbolicznie otwierając działalność Centrum w UG.  

Będzie ono zajmowało się nie tylko wspieraniem wiedzy filmowej, publikacjami, konferencjami, ale także produkcjami filmowymi. - Chcemy otworzyć jeszcze jedno kino z ofertą nie tylko dla studentów. Widzów, którzy lubią się pomęczyć, interesują się historią i estetyką filmu – zapowiedział prof. dr hab. Mirosław Przylipiak z Wydziału Filologicznego UG, Dyrektor Centrum Filmowego UG.

Uroczyste otwarcie Centrum zakończył wykład dra hab. Krzysztofa Kornackiego, prof. UG z Wydziału Filologicznego UG oraz projekcje krótkometrażowych filmów autorstwa studentów z UG, które znalazły uznanie konkursowych i festiwalowych jury, a także ekspozycja wystawy plakatów z filmów Andrzeja Wajdy. Muzyczną oprawę zapewnił Akademicki Chór UG pod dyrekcją Marcina Tomczaka, prezentując znane, filmowe muzyczne ścieżki dźwiękowe.

Z Krakowa do Gdańska

Wystawa pt. Wajda, człowiek z Gdańska to szeroka prezentacja 160 rysunków i akwarel artysty. – Poznacie go z innej strony. Mało kto zna tę twórczość – zapowiedziała ekspozycję prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda, której aranżacja i układ były dla niej niespodzianką. Na wystawę w Bibliotece Głównej UG prace wypożyczyło Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, założone ponad ćwierć wieku temu z inicjatywy fundacji Andrzeja Wajdy.

- To jak bycie z nim poprzez inne medium – powiedziała o wystawie Anna Król, kuratorka wystawy z Muzeum Manggha. Jak podkreślała, reżyser nie fotografował, a jego formą komunikacji ze światem był rysunek. Nimi zapełniał notesy, szkicowniki czy zwykłe kartki. - To było nieustanne, kompulsywne rysowanie świata i ludzi. To filmowe i teatralne materiały robocze, wykonane przez reżysera na papierze. Przez nie wchodzimy w intymną  przestrzeń artystyczną – przekonywała Anna Król, kuratorka wystawy, podkreślając, że pierwszą miłością i uczelnią reżysera był wydział malarstwa na ASP w Krakowie.

Na rysunkach Mistrza znajdują się czasem zwykle scenki z życia np. z lotniska, z imienin u Jacka Kuronia czy portrety, na których uwiecznił oprócz żony wielu znanych i mniej znanych. Zawierają także krajobrazy z filmów, ukochane zwierzęta i oczywiście Japonię.

Rysunki i akwarele Andrzeja Wajdy pojawiły się już na kilku wystawach, ale w takim wymiarze i różnorodności pokazano je po raz pierwszy. Wystawie towarzyszy specjalnie wydany przez Wydawnictwo UG katalog. Wystawa będzie czynna do 30 stycznia 2022 roku.

Patronat honorowy nad wystawą: prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska, Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni i Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu.

Patroni wystawy: Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara. Adwokaci i Radcowie Prawni. Partner wystawy: przedsiębiorstwo OMIDA Logistics. Samorząd Województwa Pomorskiego. Miasto Gdańsk. Wsparcie finansowe: Kancelaria Nowosielski i Partnerzy. Adwokaci i Radcy Prawni.

Firmom i Instytucjom bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe tego wydarzenia.

Patronaty medialne: Gazeta Wyborcza, portal gdansk.pl, Radio Gdańsk, portal trójmiasto.pl, Magazyn Prestiż Trójmiasto, Radio Mors i Gazeta Uniwersytecka.

Zdjęcia: Piotr Wajda
Ewa K. Cichocka/Zespół Prasowy