Przyłącz się do V. edycji Otwartych Wykładów Ekonomicznych

plakat

Cykl spotkań z ekonomią służyć ma pogłębianiu wiedzy w zakresie ekonomii i różnych problemów, które są opisywane i rozwiązywane w ramach nauk ekonomicznych. Otwarte Wykłady Ekonomiczne to nie tylko źródło rzetelnej wiedzy, ale też szansa i inspiracja do poszukiwań swojej drogi życiowej. V. edycję programu realizowanego przez Wydział Ekonomiczny UG otworzy, już 11 października, wykład dr Sylwii Machowskiej-Okrój pt. „Rynek oczami ekonomistów”.

Otwarte Wykłady Ekonomiczne są cykliczne i odbywają się online. Zagadnienia poruszane w ramach cyklu przedstawiane są w sposób przystępny, na bazie zweryfikowanych i aktualnych danych oraz teorii i badań naukowych w połączeniu z obserwacją świata.

- Zauważamy potrzebę szerzenia informacji ekonomicznych wśród szerszego grona odbiorców. Uczestnikami wykładów są osoby w różnym wieku, uczniowie, studenci, absolwenci, osoby pracujące w różnych sektorach - mówi dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym z WE UG. - Regularne wykłady koncentrują się na zagadnieniach makro- i mikroekonomicznych, polityce gospodarczej, rynkach finansowych, finansach przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i zarządzaniu oraz ogólnych problemach społeczno-gospodarczych współczesnego świata.

Dla kogo:

Uczestnikami wykładów mogą być osoby w różnym wieku, młodsze i starsze, uczniowie, nauczyciele, studenci, absolwenci, osoby pracujące w różnych sektorach.

  • Dla uczniów i nauczycieli: jest to cenna pomoc w zakresie zagadnień występujących w ramach „Podstaw przedsiębiorczości”.
  • Dla studentów: pomoc w zrozumieniu zagadnień omawianych na wykładach kursowych oraz uzupełnienie wiedzy studiowanej w zakresie innych dziedzin.
  • Dla każdego: wyjaśnienie aktualnych zjawisk ekonomicznych mających miejsce w otaczającym nas świecie.

Kiedy i jak? Zapisy

W roku akademickim 2022/2023 Otwarte Wykłady Ekonomiczne będą prowadzone od października do maja w formie on-line.

Kontakt i zapisy w celu otrzymania linku do wykładu: ekonomia@ug.edu.pl Tel., pod którym można uzyskać więcej informacji: 58 523-12-21

Pierwszy wykład w V edycji już 11 października 2022 r.

Program Otwartych Wykładów Ekonomicznych 2022/2023

Wykłady będą się odbywały w wybrane wtorki, w godz.17:30 - 19:00. Pełen program znajduje się w załączniku poniżej.

 

Załączniki
EMW/Zespół Prasowy UG