„Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?”

konferencja

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Towarzystwem Ekonomistów Polskich i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego pt. „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?”.

Konferencja odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  w Rzeszowie (przy ul. Kielnarowej 386A w Tyczynie).

Tegoroczna konferencja będzie podzielona na dwie części: część wspomnieniową przypominającą sylwetkę prof. J. Winieckiego oraz część naukową, zorganizowaną w czterech sesjach plenarnych. Sesja pierwsza poświęcona będzie konsekwencjom gospodarczym wojny w Ukrainie. W kolejnych sesjach omawiane będą problemy polityki pieniężnej i fiskalnej, globalizacji i wyzwań współczesnej gospodarki i polityki społecznej. Wykład specjalny zatytułowany Polityka makroekonomiczna w erze pocovidowej wygłosi prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej konferencji oraz w załączniku do niniejszego zaproszenia.

Wciąż (w terminie do 27 maja 2022 r.) można dokonywać rejestracji udziału on-line.

Program (do pobrania także w załączniku pod tekstem):

W programie konferencji szereg ciekawych wykładów. Pierwszego dnia wykład specjalny pt. „Polityka makroekonomiczna w erze pocovidowej” wygłosi prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Następnie odbędzie się Sesja Wspomnieniowa: Pamięci prof. Jana Winieckiego, którą poprowadzi dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Drugiego dnia konferencji od godz. 9:00 do 10:00 9.00 - 10.00 potrwa Sesja 1 - Konsekwencje gospodarcze wojny na Ukrainie, którą poprowadzi prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski, TEP). O 10 rozpocznie się Sesja 2 pt. Polityka pieniężna i fiskalna, a prowadzącym będzie prof. dr. hab. Joanna Tyrowicz (UW i GRAPE/FAME). Podczas drugiej sesji można będzie wysłuchać czterech wystąpień: Determinanty skuteczności ekspansywnej i restrykcyjnej polityki makroekonomicznej dra Tomasza Grabia (Uniwersytet Łódzki), W poszukiwaniu nowego paradygmatu polityki pieniężnej dra Jarosława Janeckiego (SGH w Warszawie, TEP), Ceny maksymalne i marże maksymalne – czyżby nowe instrumenty regulowania rynku? dra Janusza Rowińskiego (TEP) oraz Obligacje jako instrument wspierający restrukturyzację zadłużenia JST – na przykładzie miasta Kielce mgr Beaty Pawłowskiej (TEP, UM Kielce).

W godzinach 11.30 - 13.00 odbędzie się Sesja 3 – Globalizacja i wyzwania współczesnej gospodarki, prowadzona przez dra Wojciecha Misiąga, prof. WSIiZ (WSIiZ w Rzeszowie, TBC). W tej części zaplanowano cztery wystąpienia: The dynamics of migrant stock adjustments: Polish labour migrants in the EU at the time of economic turbulence dra hab. Stefana Markowskiego, prof. WSIiZ (The University of Information Technology and Management (WSIiZ), Rzeszow and Honorary Visiting Fellow The University of New South Wales, Canberra, Australia), Zapewnienie odporności globalnych sieci dostaw na zakłócenia i nieprzewidywalne zagrożenia (Ensuring global supply networks are resilient to disruptions and unpredictable threats) prof. dr inż. Lecha Bukowskiego (Akademia WSB), Poszukiwanie optymalnego rozwiązania systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi w celu maksymalizacji dobrobytu społecznego Julii Patorskiej (TEP) oraz Przestrzenne zróżnicowanie dochodów w Polsce w latach 2008-2020 dra Konrada Walczyka (TEP, SGH) i dra Piotra Wójcika (UW).

Po przerwie na lunch odbędzie się Sesja 4 - Public policy, prowadzona przez dra Krzysztofa Błędowskiego (TEP). Będzie to okazja do wysłuchania czterech wystąpień: Welfare and macroeconomic effects of family policies: insights from an OLG model, Oliwia Komada (FAME|GRAPE), What shapes the US wealth distribution? Longevity vs income inequality - dr hab. Krzysztof Makarski (SGH, FAME|GRAPE), prof. dr hab. Joanna Tyrowicz (UW, FAME|GRAPE), dr Piotr Żoch (UW, FAME|GRAPE), Preference for redistribution during structural change with labor mobility frictions - dr hab. Krzysztof Makarski (SGH, FAME|GRAPE), prof. dr hab. Joanna Tyrowicz (UW, FAME|GRAPE) oraz Structural change and inequality – a structural approach - Jan Lutynski (Barcelona Graduate School of Business), dr hab. Krzysztof Makarski (SGH, FAME|GRAPE) i prof. dr hab. Joanna Tyrowicz (SGH, FAME|GRAPE.

Konferencja dofinansowana jest ze środków budżetu Państwa w ramach Programu „Doskonała nauka”.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Program konferencji (PDF) 2.51 MB
Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG