Prof. Leszek Czerwonka z Medalem Johanna Daniela Titiusa

Dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG z Katedry Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego UG został uhonorowany przez Miasto Chojnice Medalem Johanna Daniela Titiusa. To nagroda dla urodzonych w Chojnicach osób, w uznaniu za ich zasługi dla Miasta, w tym aktywności naukowych i popularnonaukowych.

Wręczenie Nagrody

Wręczenie Nagrody

To specjalny rok dla patrona tej nagrody. W grudniu 2021 r. Rada Miejska w Chojnicach ustanowiła rok 2022 rokiem Johanna Daniela Titiusa. W ramach obchodów odbył się cykl wykładów naukowych, konferencji i spotkań oraz przyznano specjalne medale dla naukowców pochodzących z Chojnic. Prof. Leszek Czerwonka został uhonorowany właśnie jedną z takich nagród. 

Ekonomista jest związany zawodowo z Uniwersytetem Gdańskim od 2001 roku. Pięć lat później obronił pracę doktorską pt. "Koncentracja na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutycznej. Ujęcie modelowe". W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a rok później został profesorem nadzwyczajnym UG. Jego zainteresowania naukowe to: efektywność działań z zakresu zarządzania finansami, matematyczne modele fuzji przedsiębiorstw, behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz koncentracja w kontekście dobrobytu społecznego.

Patron nagrody przyznanej przez Miasto Chojnice to Johann Daniel Titius - astronom, fizyk i biolog  urodzony w 1729 r. w Chojnicach. Najbardziej znany jest jako współautor reguły Titiusa-Bodego, dotyczącej średniej odległości planet w Układzie Słonecznym. 

Więcej o patronie i o samej nagrodzie: https://miastochojnice.pl/rok-2022-rokiem-johanna-daniela-titiusa/

Panu Profesorowi Gratulujemy!

Nagroda
oprac. MJ