Kolejne spotkanie w ramach projektu „Kawiarnie naukowe w Uniwersytecie Gdańskim”

kawiarnie naukowe

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki zaprasza na spotkanie naukowe w ramach projektu „Kawiarnie naukowe w Uniwersytecie Gdańskim”. Wykład „Podróż po świecie w skali nano” przedstawi dr Anna Synak.

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 stycznia 2021 roku o godzinie 17:00, za pośrednictwem platformy MS Teams. Osoby, które mają ochotę zadać pytanie, mogą to zrobić do poniedziałku 25 stycznia 2021 r. na adres: oblicza.nauki@ug.edu.pl

Abstrakt: W badaniach otaczającego nas świata stosowanych jest wiele różnych metod i technik obrazowania. Jedną z takich metod badawczych jest mikroskopia, wykorzystywana w wielu dziedzinach nauki i techniki. Od momentu skonstruowania pierwszego mikroskopu optycznego w XVII w., powstało wiele rodzajów mikroskopów, które pozwalają uzyskiwać informacje o rozmiarach czy kształtach próbek, analizują ich skład i strukturę, a nawet pozwalają poznać właściwości próbki np.: elektryczne, magnetyczne. Ważnym parametrem w mikroskopii jest tzw. zdolność rozdzielcza, czyli najmniejsza odległość między dwoma punktami na obrazie, które traktujemy jako odrębne. W przypadku standardowej mikroskopii optycznej wynosi ona ok. 200 nm. W 1934 r. pojawił się pierwszy opis mikroskopu elektronowego, a współczesne techniki mikroskopii elektronowej pozwalają na uzyskiwanie obrazów z rozdzielczością 0.1 - 0.05nm, czyli kilka milionów większą od tej jaką posiada ludzkie oko. Kolejnym krokiem w rozwoju mikroskopii było skonstruowanie skaningowego mikroskopu tunelowego w 1981r., a w 1986r. mikroskopu sił atomowych. Mikroskopy te pozwalają uzyskiwać obrazy skanowanych powierzchni z rozdzielczością pojedynczych atomów. Precyzyjne techniki mikroskopowe pozwalają mam zaglądać coraz głębiej w otaczający nas świat oraz wspierają rozwój nowych technologii.

Mikroskopia elektronowa i mikroskopy ze skanującą sondą oprócz standardowej mikroskopii optycznej będą głównymi bohaterami zajęć pt.: Podróż po świecie w skali nano.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Organizatorem cyklu spotkań w ramach projektu "Kawiarnie naukowe w Uniwersytecie Gdańskim" jest Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny UG. Projekt realizowany jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka, moduł Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu – finansowany przez Ministra Edukacji i Nauki.

Więcej informacji o wydarzeniach w ramach projektu

Zespół Prasowy UG