„Rola państwa w gospodarce, czyli spór ekonomistów o interwencjonizm i protekcjonizm”. Kolejne Otwarte Wykłady Ekonomiczne

grafika

Wolność czy równość? Niepewność czy bezpieczeństwo? Rozum czy emocje? Jakie dylematy stoją przed ekonomistami? M.in. na te pytania postara się odpowiedzieć dr Grzegorz Pawłowski z Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego UG, który wygłosi wykład pt. „Rola państwa w gospodarce, czyli spór ekonomistów o interwencjonizm i protekcjonizm”.

To już VII edycja Otwartych Wykładów Ekonomicznych - do tej pory wzięło w nich udział ponad 2500 słuchaczy i 40 wykładowców. Podczas najbliższego wykładu, który odbędzie się 21 listopada br., można będzie prześledzić m.in. to, jak interwencjonizm analizowany jest w skali makroekonomicznej oraz jaki wpływ ma zaangażowanie państwa na aktywność przedsiębiorstw.

Wykład pt. „Rola państwa w gospodarce, czyli spór ekonomistów o interwencjonizm i protekcjonizm” poprowadzi  dr Grzegorz Pawłowski, a moderatorem spotkania będzie dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG.

Otwarte Wykłady Ekonomiczne mają charakter popularnonaukowy. Ich celem jest zwiększenie świadomości ekonomicznej, jak również pogłębienie wiedzy na temat zagadnień ekonomicznych, w tym pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Wykłady mogą stanowić także cenną pomoc dla nauczycieli i ciekawy materiał dla młodzieży. Ich treść jest spójna z wymogami podstawy programowej przedmiotów „Podstawy przedsiębiorczości” oraz „Biznes i zarządzanie”.

Wydarzenie odbywa się co dwa tygodnie, w wybrane wtorki w godzinach 17.30-19.00. Daty kolejnych wykładów w semestrze zimowym to: 21.11., 05 i 19.12.2023 oraz 16.01.2024 r.

Informacje w sprawie udziału w Otwartych Wykładach Ekonomicznych można uzyskać pod adresem mailowym: ekonomia@ug.edu.pl.

 

Więcej o Otwartych Wykładach Ekonomicznych na stronach:

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego OWE

Facebook Otwarte Wykłady Ekonomiczne 

 

EMW/Zespół Prasowy UG