Odznaczenia państwowe dla naukowców z UG

Trzech pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego uhonorowano odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez prezydenta RP m.in. za zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Ceremonia wręczenia odbyła się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. - Najlepszym komentarzem do mego uhonorowania jest jego uzasadnienie. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymuję "za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i literackiej, za działalność na rzecz popularyzowania kultury regionu Kaszub i Kociewia” - powiedział prof. dr hab. Tadeusz Linkner, jeden z uhonorowanych naukowców UG.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczonych zostało trzech zasłużonych pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego:

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu kolejowego, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej uhonorowany został prof. dr hab. Mirosław Chaberek z Wydziału Ekonomicznego UG (Od 1 marca 2021 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni)

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i literackiej, za działalność na rzecz popularyzowania kultury regionu Kaszub i Kociewiauhonorowany został prof. dr hab. Tadeusz Linkner z Wydziału Filologicznego

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, za zasługi dla Niepodległej uhonorowany został prof. dr hab. Jacek Zaucha z Wydziału Ekonomicznego UG

Ceremonia wręczenia odznaczeń odbyła się w środę, 30 czerwca 2021 w Sali im. Lecha Kaczyńskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Prof. dr hab. Mirosław Chaberek, profesor w dziedzinie nauk ekonomicznych. Zainteresowania: automatyzacja w obsłudze funkcji życiowych człowieka, projektowanie, konstruowanie i majsterkowanie. Wśród pełnionych funkcji m.in.: Kierownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego (1995–2020), Prodziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (2002-2005), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, później Ministerstwie Transportu oraz Ministerstwie Infrastruktury (2005-2008), w latach 1978- 1982 członek Komisji Transportowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Towarzystwa Konsultantów Polskich (1985 do 1990, w latach 2002-2005 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Od 1999 r. do 2002 r. Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTL, doradca Sztabu Problemowego Zespołu Konsultacyjno-Koncepcyjnego przy Dyrekcji Generalnej PKP, Biuro Restrukturyzacji (1997-1998), członek Zespołu do opracowania programu poprawy sytuacji gospodarczej i rozwoju spółek Grupy PKP (2002-2004), konsultant, doradca Biura Restrukturyzacji Dyrekcji Generalnej PKP (1996-1999), zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa w Warszawie (2000-2004), członek Senackiej Komisji  Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2002-2005, członek Sekcji Logistyki Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, w kadencji (2007-2010), wiceprzewodniczący Rady Techniczno-Ekonomicznej przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego (2004-2006), członek Sekcji Logistyki w Transporcie Polskiej Akademii Nauk, w kadencji 2007-2010, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2007-2008), członek Rady ds. transportu kolejowego Urzędu Transportu Kolejowego (od stycznia 2018, nadal).  Twórca sopockiej szkoły logistyki, inicjator dorocznych ogólnokrajowych konferencji „Modelowanie  procesów i systemów Logistycznych” na Wydziale Ekonomicznym UG od 2000 do 2020, inicjator i współorganizator oraz pierwszy opiekun studenckiego Naukowego Koła Logistyki. Autor ponad 60-ciu prac badawczych, projektowych, planów restrukturyzacyjnych na rzecz transportu i logistyki, opinii, ekspertyz i recenzji  z obszaru kolejnictwa i logistyki. Prof. Chaberek został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017), Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2019). Od 1 marca 2021 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Prof. dr hab. Tadeusz Józef Linkner, polski historyk literatury, publicysta. Profesorem Uniwersytetu Gdańskiego Tadeusz Linkner został w roku 1996, profesorem tytularnym w 2004, a profesorem zwyczajnym w 2007. W latach 1969-1973 Tadeusz Linkner był nauczycielem w szkołach podstawowych w Będzimierowicach, pow. Chojnicki i Tropiszewie – powiat malborski. Następnie w latach 1973-1983 uczył w szkołach średnich w Kościerzynie i Ozorkowie w powiecie Łęczyca. Od 1983 r. prof. Tadeusz Linkner pracuje na Uniwersytecie Gdańskim i poza historią literatury Młodej Polski zajmuje się mitologią słowiańską w naszej literaturze, literaturą regionalną Kaszub i Kociewia, edytorstwem i krytyką literacką. Jest redaktorem, edytorem i autorem blisko pięćdziesięciu książek, w tym stricte autorskich 18. Opublikował ponad 400 artykułów, szkiców i recenzji w książkach zbiorowych, periodykach naukowych i innych czasopismach, nie licząc ponad 200 recenzji i tekstów w prasie codziennej i lokalnej oraz w polonijnej w Toronto. Uczestniczył w sesjach i konferencjach naukowych w Polsce i za granicą (Brema, Lubeka, Toronto, Ottawa). Otrzymał kilka razy nagrody rektora UG, ostatnia w 2015 roku. Mieszka w Kościerzynie i jest Honorowym Obywatelem tego Miasta. W roku 1998 roku prof. Tadeusz Linkner otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w roku 2005 Medal Stolema, w  2007 r. Kociewskie Pióro, w 2009 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. Jacek Zaucha, specjalista w dziedzinie nauk ekonomicznych. Zainteresowania: makroekonomia, polityka regionalna UE, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, integracja bałtycka. Senator Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, członek Pomorskiej Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych oraz Pomorskiego Forum Terytorialnego przy Marszałku woj. Pomorskiego. Długoletni przewodniczący polskiej sekcji Alumni Schools Committees Uniwersytetu w Princeton, stypendysta Uniwersytetów Princeton i Oxford. Były przewodniczący Komitetu Zagospodarowania i Planowania Przestrzennego Regionu Bałtyckiego. Uczestnik i kierownik projektów wdrożeniowych dotyczących problematyki  rozwoju przestrzennego dla: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, oraz projektów badawczych finansowanych z funduszy Narodowego Centrum Nauki, ESPON, Horyzontu 2020, Programu 7 Ramowego, Programu  BONUS. Autor i współautor publikacji z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego, rozwoju przestrzennego, rozwoju obszarów morskich, spójności terytorialnej,  polityki spójności UE oraz  integracji bałtyckiej. Współautor Agendy Terytorialnej UE 2020, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, pierwszego polskiego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.  

Zdjęcia z wręczenia odznaczeń państwowych. Fot. Arek Smykowski/UG
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG