Studenci WE z wizytą w Narodowym Banku Polskim

fot.

Wizyty studyjne to ważny i ciekawy element doświadczenia edukacyjnego. Przekonali się o tym studenci Wydziału Ekonomicznego UG, którzy odwiedzili ostatnio Narodowy Bank Polski. Zapoznali się tam ze specyfiką działania banku centralnego i mieli okazję przyjrzeć się realizacji polityki pieniężnej, nadzorowaniu cykli obiegu pieniężnego oraz sprawozdawczości w zakresie operacji walutowych i pieniężnych na szczeblu oddziału okręgowego.

Siedzibę Narodowego Banku Polskiego Oddział w Gdańsku odwiedzili studenci specjalności finanse międzynarodowe i bankowość na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (III rok SS1 oraz II rok SS2) i studenci działający w Kole Naukowym Finansów Międzynarodowych na Wydziale Ekonomicznym.

- Wyjścia tego typu są bardzo cenne, pozwalają studentom zobaczyć rzeczywiste warunki pracy i wyzwania w danej dziedzinie. Takie doświadczenia mogą ich też zmotywować i zwiększyć zaangażowanie w proces nauki. Znalezienie się w środowisku pracy związanym z tokiem edukacji pomaga też zrozumieć, dlaczego określone koncepcje, wiedza i umiejętności są istotne - mówi opiekunka specjalności finanse międzynarodowe i bankowość (FMiB) oraz opiekunka Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych (KNFM) na Wydziale Ekonomicznym UG dr Magdalena Markiewicz.

Celem wizyty w NBP było poznanie specyfiki działania banku centralnego z punktu widzenia procesów towarzyszących realizacji polityki pieniężnej, systemu płatniczego oraz nadzorowania cykli obiegu pieniężnego, a także sprawozdawczości w zakresie operacji walutowych i pieniężnych na szczeblu oddziału okręgowego. Studenci poznali m.in. zadania okręgowego oddziału NBP i spotkali się z Dyrektorem O/O NBP w Gdańsku Wiktorem Kamińskim, który przedstawił i omówił różne aspekty bankowości centralnej i polityki pieniężnej w Polsce, dowiedzieli się więcej o emisji pieniądza cyfrowego, zakupie i sprzedaży obligacji, płynności pieniądza i operacjach otwartego rynku, emisji monet kolekcjonerskich, konsekwencjach przyjęcia euro, a także o kryzysie na rynku nieruchomości w 2008 r. i jego rezultatach.

Wizyta studyjna w NBP wpisywała się w inaugurację działań edukacyjnych w roku 2024, który jest Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Więcej informacji na stronie WE

Fot. WE UG
EMW/Zespół Prasowy UG