życie akademickie
W Katedrze Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego trwa rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej. Są one skierowane do osób zainteresowanych tematyką logistyki, które ukończyły studia wyższe pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku studiów. Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej…