Trwa rekrutacja na studia podyplomowe UG

fot.

Pozwalają sprawnie się przebranżowić, zyskać nowe kwalifikacje i poszerzyć kompetencje zawodowe. Uniwersytet Gdański wciąż prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na ponad 50 kierunkach.

Studia podyplomowe UG odpowiadają na potrzeby rynku i uwzględniają współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wśród tegorocznych nowości znalazły się: Studia Podyplomowe Menedżer ESG, Studia Podyplomowe Resocjalizacja z kryminologią oraz Studia Podyplomowe Interim Management.

Kształcenie na studiach podyplomowych mogą podjąć kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia – czyli tytuł zawodowy licencjata.

– Zdarzają się przypadki, gdy wymagany jest tytuł magistra, np. studia podyplomowe przygotowujące do doktoratu – mówi Dyrektorka Biura Kształcenia UG Anna Smykowska. – Niekiedy na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia (np. studia nauczycielskie) albo określone doświadczenie zawodowe (np. Studia Podyplomowe EMBA).

– W ofercie mamy studia podyplomowe, które prowadzone są całkowicie w języku angielskim i rok rocznie przyciągają zagranicznych kandydatów. To m.in. studia podyplomowe przygotowujące do uzyskania doktoratu z ekonomii w języku angielskim oraz Studia Podyplomowe Start for Ph.D. in Social Sciences na Wydziale Nauk Społecznych UG - mówi Katarzyna Kędziora, Z-ca Dyrektora Biura Kształcenia UG.

Aktualna rejestracja na SP

Jeśli wciąż rozważasz podjęcie nauki na studiach podyplomowych, poznaj naszą ofertę. Poniżej zamieszczamy wykaz wydziałów ze studiami podyplomowymi i terminami rejestracji internetowej.

Pełna oferta studiów podyplomowych

Nazwa jednostki organizacyjnej Nazwa studiów podyplomowych termin rozpoczęcia rejestracji termin zakończenia rejestracji
2023/2024 2023/2024
Centrum Zrównoważonego Rozwoju Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa 15.09.2023 15.01.2024
Centrum Zrównoważonego Rozwoju Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu 27.07.2023 11.02.2024
Wydział Ekonomiczny EMBA 05.09.2023 25.09.2023
Wydział Ekonomiczny Menedżer ESG 01.09.2023 05.02.2024
Wydział Ekonomiczny Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej 26.06.2023 25.09.2023
Wydział Ekonomiczny z logistyki dla nauczycieli 26.06.2023 25.09.2023
Wydział Ekonomiczny Zamówienia Publiczne 28.04.2023 12.10.2023
Wydział Filologiczny Italianistyczne 07.06.2023 07.10.2023
Wydział Filologiczny Nauczanie j. kaszubskiego    
Wydział Filologiczny Nauczanie jęz. polskiego jako obcego 22.05.2023 26.09.2023
Wydział Filologiczny Skandynawistyczne 15.06.2023 03.10.2023
Wydział Filologiczny Surdologopedyczne 08.05.2023  13.09.2023
Wydział Filologiczny Tłumaczenia ustne 23.09.2023 27.09.2023
Wydział Filologiczny Translatoryka 14.07.2023 11.09.2023
Wydział Historyczny Gedanistyka 04.09.2023 28.09.2023
Wydział Historyczny Historia sztuki 05.07.2023 25.09.2023
Wydział Historyczny Ochrona dziedzictwa kulturowego: muzea, edukacja, turystyka 17.07.2023 29.09.2023
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Podstaw Informatyki 30.05.2023 01.10.2023
Wydział Nauk Społecznych Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 01.09.2023 03.10.2023
Wydział Nauk Społecznych Diagnostyka psychologiczna 03.07.2023 02.10.2023
Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna 01.09.2023 03.10.2023
Wydział Nauk Społecznych Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa 01.06.2023  30.09.2023
Wydział Nauk Społecznych Psychologia przywództwa w organizacjach 22.05.2023 02.10.2023
Wydział Nauk Społecznych Psychologia sportu 21.07.2023  21.12.2023
Wydział Nauk Społecznych Psychologia transportu 15.06.2023 29.10.2023
Wydział Nauk Społecznych Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 01.06.2023 30.09.2023
Wydział Nauk Społecznych Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna 01.06.2023 30.09.2023
Wydział Nauk Społecznych Resocjalizacja z kryminologią 10.06.2023 30.09.2023
Wydział Nauk Społecznych Socjoterapia i praca z grupą 01.06.2023 30.09.2023
Wydział Nauk Społecznych Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych 27.03.2023  8.09.2023
Wydział Oceanografii i Geografii GIS - System Informacji Geograficznej 03.07.2023 06.10.2023
Wydział Prawa i Administracji Legislacja w samorządzie terytorialnym 14.06.2023 06.10.2023
Wydział Prawa i Administracji Ochrona danych osobowych 12.06.2023  10.10.2023
Wydział Prawa i Administracji Podatki i prawo podatkowe 19.06.2023 10.10.2023
Wydział Prawa i Administracji Postępowanie administacyjne 10.07.2023  18.10.2023
Wydział Prawa i Administracji Prawa pracy 15.05.2023  3.09.2023
Wydział Prawa i Administracji Prawa własności intelektuanej i prawo nowych technologii 01.07.2023 15.09.2023
Wydział Prawa i Administracji Prawo cywilne 15.05.2023  30.09.2023
Wydział Prawa i Administracji Prawo medyczne 15.05.2023  15.09.2023
Wydział Prawa i Administracji Prawo spółek 19.06.2023 30.09.2023
Wydział Prawa i Administracji Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym 25.04.2023  30.09.2023
Wydział Zarządzania Analiza Danych - Big Data 25.08.2023 01.10.2023
Wydział Zarządzania Controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem 03.07.2023  15.10.2023
Wydział Zarządzania Efektywne zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia 12.06.2023 22.09.2023
Wydział Zarządzania Event Manager 02.08.2023  16.09.2023
Wydział Zarządzania Interim Management 05.07.2023 30.09.2023
Wydział Zarządzania Menedżerskie 12.05.2023 22.09.2023
Wydział Zarządzania Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym 12.05.2023 22.09.2023
Wydział Zarządzania Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości  01.08.2023  30.09.2023
Wydział Zarządzania Rachunkowości i Podatków  01.06.2023  8.10.2023
Wydział Zarządzania Rachunkowość ACCA 22.03.2023  13.10.2023
Wydział Zarządzania Rachunkowość ACCA - poziom profesjonalny 05.06.2023 08.10.2023
Wydział Zarządzania Zarządzanie kapitałem ludzkim 12.06.2023 22.09.2023
Wydział Zarządzania Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi 01.08.2023  30.09.2023
Wydział Zarządzania Zarządzanie projektami IT 01.08.2023 30.09.2023

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się z wykorzystaniem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Po zalogowaniu się i wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy dodać dokumenty uprawniające do podjęcia kształcenia i zapisać się na wybraną edycję studiów. Wynik rekrutacji można sprawdzić, logując się na swoje konto w IRK.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG