Projekt EURO-MENTAL z dofinansowaniem Erasmus+

Zespół projektowy UG

Na zdjęciu od lewej: dr Jacek Przybylski, dr Dagmara Budnik-Przybylska oraz dr hab. Maria Kaźmierczak – członkowie zespołu reprezentujący w projekcie UG.

Stworzenie treści szkoleniowych łączących wiedzę sześciu europejskich uniwersytetów z zakresu przygotowania mentalnego sportowców i psychologii sportu to cel projektu EURO-MENTAL, którego kierownikiem po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Dagmara Budnik-Przybylska z Wydziału Nauk Społecznych. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+.

Rozpowszechnianie dobrych praktyk wśród studentów i grup związanych ze sportem (psychologowie sportu, trenerzy w zakresie treningu i przygotowania mentalnego sportowców, nauczyciele-badacze odpowiedzialni za pilotowanie szkoleń na ten temat) to, jak przekonują naukowcy z UG, bardzo potrzebne działanie.

- Obecnie nie ma żadnych treści szkoleniowych na temat przygotowania mentalnego i psychologii sportu, które łączyłyby wiedzę sześciu europejskich uniwersytetów – mówi dr Dagmara Budnik-Przybylska z Wydziału Nauk Społecznych UG. – Istnieje zatem wyraźna potrzeba dostosowania wiedzy rozproszonej w Europie do naszej dokumentacji naukowej i zapewnienia studentom oraz profesjonalistom edukacji, której nie jest w stanie zapewnić żaden uniwersytet z osobna.

Projekt pt. ‘Co-construction of training content in Sport Psychology and Mental Preparation in Europe’ wykorzystuje wiedzę ekspertów na temat treningu mentalnego i łączy ją z najnowszymi metodami nauczania i upowszechniania.

- Pojęcie psychologii sportu jest bardzo szerokie. Dziedzina ta zajmuje się badaniem psychologicznych podstaw, procesów i efektów działalności sportowej, skupiając się na osobowości, psychomotoryce, procesach poznawczych, stresie, stanach psychicznych sportowców, a także na emocjach – tłumaczy Dagmara Budnik-Przybylska. - Trening mentalny to z kolei przygotowanie sportowców do różnych sytuacji, zarówno startowych jak i życiowych. To ważny proces, zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że często o wygranej, gdy poziom techniczny zawodników jest zbliżony, decyduje właśnie przygotowanie mentalne zawodnika.

Projekt  realizowany jest w konsorcjum sześciu krajów i sześciu uniwersytetów: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja, i Polska. Daje to łącznie ponad 750 studentów rocznie w sektorze nauk sportowych w tych krajach oraz około dwustu studentów w dziedzinie psychologii. W projekcie uczestniczyć będzie też ok. 150 nauczycieli-badaczy.

- Nasz projekt będzie miał wpływ na wzmocnienie umiejętności zawodowych obecnych i przyszłych pracowników związanych z treningiem i przygotowaniem mentalnym – dodaje Dagmara Budnik-Przybylska. - Lokalny wpływ spodziewany jest na poziomie studentów nauk o sporcie i psychologii, jak również trenerów w ligach regionalnych  każdego kraju oraz zespołów nauczycieli-badaczy z uniwersytetów partnerskich projektu.- Niezwykle ważnym aspektem projektu jest łączenie wspólnych interesów, ekspertyz, jak również potencjału na poziomie europejskim, głębokie zrozumienie treningu mentalnego oraz stworzenie wspólnego języka dla europejskich psychologów sportu

W skład zespołu naukowców, reprezentujących w projekcie Uniwersytet Gdański, wchodzą poza kierownikiem, także dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG z Zakładu Badań nad Rodziną i Jakością Życia WNS oraz dr Jacek Przybylski z Zakładu Psychologii Sportu WNS UG. Liderem całego projektu jest Uniwersytet w Chieti – Pescara (Włochy).

EMW/Zespół Prasowy UG