współpraca
Na zdjęciu od lewej: dr Jacek Przybylski, dr Dagmara Budnik-Przybylska oraz dr hab. Maria Kaźmierczak – członkowie zespołu reprezentujący w projekcie UG. Stworzenie treści szkoleniowych łączących wiedzę sześciu europejskich uniwersytetów z zakresu przygotowania mentalnego sportowców i psychologii sportu to cel projektu EURO-MENTAL,…