Nowość na UG. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

Pixabay

Uniwersytet Gdański uruchamia pierwszą edycję studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa. To studia z potencjałem, kształcące kadrę dla jednego z najszybciej rozwijających się rynków energetycznych na świecie.

- Misją Uniwersytetu Gdańskiego jest prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie. Dlatego swoich absolwentów wyposażamy nie tylko w solidne podstawy teoretyczne, ale także w wachlarz kluczowych kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy - mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

- Głównym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, globalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz przedstawienie narzędzi niezbędnych do rozwoju i zarządzania potencjałem morskiej energetyki wiatrowej - mówi dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji UG, kierownik studiów. - To bardzo przyszłościowe studia, które otworzą przed absolwentem wiele możliwości na rynku pracy.

Studia skierowane są do osób, które posiadają co najmniej tytuł licencjata i są zainteresowane pracą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, a także wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze. 

Program studiów obejmuje 195 godzin. Podczas zajęć słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się m.in. z takimi zagadnieniami, jak: zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych, morskie planowanie przestrzenne czy morska energetyka wiatrowa w transformacji energetycznej.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przypisanych do studiów.

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają dwa semestry - od 20.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

- Studia podyplomowe Morska energetyka wiatrowa, przygotowane przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Nauk Społecznych, są odpowiedzią na zapotrzebowanie tworzącego się obecnie sektora offshore w Polsce. Szacuje się, że docelowo sektor będzie potrzebował ok. 70 tyś. pracowników, w tym pracowników administracji publicznej.  - Jestem przekonany, że sukces energii z morskich źródeł odnawialnych może zapewnić Polsce i Europie zrównoważoną transformację energetyczną oraz wnieść istotny wkład w ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19 - mówi Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa rozpocznie się w sierpniu 2021 r. Rejestracja internetowa ruszy 16.08.2021 r. i potrwa do 15.10.2021 r. Rejestracji można dokonać pod tym linkiem. Dokumenty (wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz odpis dyplomu ukończenia studiów) dostarczać należy w terminie 1-16.10.2021 r. do Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczącego się na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Jana Bażyńskiego 4 (pok. S457).

Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób wstępnie przyjętych ogłoszona zostanie 18.10.2021 r.

https://youtu.be/6Fkp_el9U0g 

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG