Edukacja ekologiczna i działania na rzecz ochrony środowiska. Porozumienie z Hevelianum.

porozumienie z Hevelianum

Współpraca w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz propagowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 wśród uczniów, studentów i mieszkańców regionu pomorskiego – to cele porozumienia zawartego dziś między Uniwersytetem Gdańskim a Hevelianum.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Hevelianum w ramach podpisanego dziś porozumienia realizować będą m.in. program edukacyjny w Domu Zdrojowym w Brzeźnie. Do współpracy w realizacji wspólnych projektów zaproszeni zostali stażyści Programu Stażowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju oraz studenci, którzy aktywnie działają w kołach naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Gdański i Hevelianum zawarły porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz propagowania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 wśród uczniów, studentów i mieszkańców regionu pomorskiego. Porozumienie podpisali JM Rektor prof. Piotr Stepnowski oraz dyrektor Hevelianum Paweł Golak w obecności Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju – dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG i Anny Morawskiej - Z-cy Dyrektora Hevelianum ds. programowych.

- Uczelnie jako instytucje, które prowadzą nauczanie, badania i oddziałują na społeczeństwo, mają szczególne predyspozycje do odgrywania istotnej roli we wspieraniu i upowszechnianiu celów zrównoważonego rozwoju. Naukowcy i dydaktycy naszego uniwersytetu od wielu lat angażują się w takie działania na różnych płaszczyznach. Obecnie zależy nam na włączeniu w ten proces również studentów, doktorantów, kół naukowych – mówi Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Przygotowanej przez Hevelianum koncepcji programowej Domu Zdrojowego przyświeca Agenda 2030 na rzecz 17 celów zrównoważonego rozwoju. Wokół tych wyzwań tworzony jest program powszechnej edukacji i warunki dla aktywności obywatelskiej w tym obszarze. Ramę rocznego programu stanowić będą ważne światowe wydarzenia ekologiczne.

- Działania na rzecz ochrony klimatu wymagają kompleksowego podejścia i aby były skuteczne, jak najwięcej podmiotów powinno się w nie angażować i współpracować. Dlatego, tworząc program Domu Zdrojowego w Brzeźnie, który będzie miejscem edukacji ekologicznej, zapraszamy do współpracy środowiska i instytucje, które rozumieją te wyzwania. Niezmiernie się cieszę, że podpisaliśmy porozumienie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – mówi Paweł Golak, dyrektor Hevelianum.

Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Została przyjęta w 2015 roku, gdy wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

- Uniwersytet Gdański działa w wielu obszarach na rzecz ochrony środowiska i ekologii, przede wszystkim kształcenia i w tym zakresie dzisiejsze porozumienie jest kolejnym etapem tej działalności – dodaje prof. UG Sylwia Mrozowska, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Dodano przez: Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG