Zerujemy Emisje! - Nowy projekt Uniwersytetu Gdańskiego wsparty przez WFOŚiGW

Od lewej: Szymon Gajda i prof. Sylwia Mrozowska

Od lewej: Szymon Gajda i prof. Sylwia Mrozowska

Warsztaty, prelekcje i wydarzenia edukacyjne m.in. dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych – to elementy nowego projektu pt. „Zerujemy Emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”. Inicjatywę wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 8 sierpnia br. Prezes WFOŚiGW Szymon Gajda i Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG podpisali umowę o dofinansowanie projektu.

– Uniwersytet Gdański od kilku lat intensyfikuje działania związane z celami zrównoważonego rozwoju. Bardzo bliskie są naszej uczelni założenia Agendy 2030 ustanowionej przez ONZ w 2015 roku, dlatego też m.in. powołaliśmy Centrum Zrównoważonego Rozwoju, które prowadzi działania edukacyjne, badawcze i popularno-naukowe w tym zakresie – powiedziała Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. – Bardzo się cieszymy, że ten potencjał został zauważony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

WFOŚ

Projekt „Zerujemy Emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” to wieloetapowe przedsięwzięcie polegające na organizacji wydarzeń, konferencji, warsztatów i konkursów z zakresu zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjności. Planowane inicjatywy to Dzień Zrównoważonego Rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim, Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS), konferencja „Chemia – biznes – środowisko” i cykl prelekcji online przeznaczonych dla młodzieży szkół średnich.

Wsparliśmy kolejny program edukacyjny, przy czym ten konkretny będzie realizowany z Uniwersytetem Gdańskim, co naszym zdaniem gwarantuje rzetelną wiedzę związaną z ochroną powietrza i zmianami klimatycznymi – mówi Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Szymon Gajda. – Staramy się prowadzić rzetelną dyskusję na temat ochrony środowiska. Młodzi ludzie nie chcą fake newsów, nie chcą nadmiernych emocji, chcą rozmawiać o tym co ich dotyczy i na co powinni zwracać uwagę w swoim życiu codziennym.

a

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do podniesienia świadomości ekologicznej wśród uczestników wszystkich czterech wydarzeń. Upowszechnią wiedzę praktyczną m.in. wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień Zrównoważonego Rozwoju czy konferencja „Chemia – biznes – środowisko” to idealne okazje do zapoznania się z najnowszymi badaniami nt. skutków emisji CO2 prowadzonymi na Uniwersytecie Gdańskim i w innych ośrodkach badawczych.

– Chcemy przede wszystkim pokazać prawdziwe oblicza nauki, czyli nie fake newsy wszechobecne w mediach społecznościowych, a rzetelną, uniwersytecką wiedzę – powiedziała Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, kierowniczka projektu. – Ten projekt skupia się na podnoszeniu poziomu świadomości uczestników w odniesieniu do zmian klimatycznych oraz przedstawia korzyści płynące z redukcji emisji. Swoją perspektywę na problem emisji oraz dalekosiężnych skutków niepodjęcia jakichkolwiek działań zaprezentują naukowcy z Wydziału Chemii i Wydziału Ekonomicznego, a także pracownicy Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Pierwsze efekty projektu zobaczymy już w październiku 2023 r. podczas Dnia Zrównoważonego Rozwoju, następnie w kwietniu 2024 r. podczas Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS) oraz w czerwcu, kiedy zorganizowana zostanie konferencja „Chemia – biznes – środowisko”. Cykl prelekcji online dla młodzieży szkół średnich ruszy już w 2023 r.

fot. i tekst MJ