społeczna odpowiedzialność nauki

społeczna odpowiedzialność nauki
Fot. Alan Stocki/UG.     Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz społeczność akademicka nie pozostali obojętni w obliczu potrzeb uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Niedługo po rozpoczęciu wojny Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców zainicjowało kursy języka…
społeczna odpowiedzialność nauki
Jakie powinny być zrównoważone miasta przyszłości? Czym jest smart city? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzieliła prof. dr hab. Iwona Sagan w wywiadzie z cyklu „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju”. Zapraszamy na kolejny film z cyklu "Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju" przygotowany przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. W ramach programu Centrum popularyzuje wyniki badań oraz działalność…
społeczna odpowiedzialność nauki
Przyczyna marnotrawstwa zasobów naturalnych, destruktywny wpływ na ludzką sferę duchową, postrzeganie wartości człowieka wyłącznie przez to, co posiada – są to jedynie niektóre z grzechów konsumpcjonizmu. Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród studentów, pracowników oraz otoczenia leży w interesie nas wszystkich. W odpowiedzi na co raz bardziej widoczne problemy natury Wydział…
społeczna odpowiedzialność nauki
– Społeczna odpowiedzialność, to jest element idei zrównoważonego rozwoju. […] To w jaki sposób funkcjonujemy w społeczeństwie, w ekosystemie, w jaki sposób wpływamy na relacje, jaki mamy wpływ na ekosystem, zależy od indywidualnych decyzji. To bardzo ważne, żeby nasze decyzje były świadome i żebyśmy, podejmując je, mieli na uwadze także ich wpływ na całe społeczeństwo oraz relacje ze środowiskiem – mówi dr hab. Barbara…
społeczna odpowiedzialność nauki
Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego spotkała się na posiedzeniu w nowym składzie. Omawiano dotychczasowe działania, plany i możliwości upowszechniania informacji o działaniach komisji w społeczności akademickiej UG i na zewnątrz. Powołana w listopadzie 2019 r. decyzją Rektora UG Komisja do spraw realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki został przekształcona w obecnie…