UG sygnatariuszem deklaracji wolności i autonomii uczelni - Magna Charta Universitatum

Prorektorka prof. Anna Jurkowska - Zeidler podpisuje deklarację MCU

Prorektorka prof. Anna Jurkowska - Zeidler podpisuje deklarację MCU

Uniwersytet Gdański wraz z 35 uczelniami z całego świata został sygnatariuszem Magna Charta Universitatum. Podpisanie MCU oznacza deklarację oraz potwierdzenie zasad, na których powinna opierać się misja uniwersytetów. W imieniu naszej Uczelni dokument podpisała Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

Magna Charta Universitatum to dokument, który został podpisany 18 września 1988 r., w 900. rocznicę powstania Uniwersytetu Bolońskiego, przez 388 rektorów uniwersytetów z całego świata.

MCU zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej jako wytyczne dla dobrego zarządzania i rozwoju uczelni. Oznacza to, że:

 • badania i kształcenie muszą być intelektualnie i moralnie wolne od wszelkich wpływów politycznych i interesów ekonomicznych,
 • nauczanie i badania powinny być nierozłączne, to znaczy, że już studenci powinni być zaangażowani w poszukiwanie wiedzy i pogłębianie zrozumienia otaczającego nas świata,
 • uniwersytet powinien być miejscem swobodnych dociekań i debaty, wyróżniającym się otwartością na dialog i odrzucającym wszelkie przejawy nietolerancji.

W 2018 r. powstała organizacja Magna Charta Observatory, nadzorująca przestrzeganie tych zasad w kontekście zmian w uniwersytetach i środowiskach, w których one działają.

Każdego roku Magna Charta Observatory organizuje międzynarodową konferencję, podczas której poruszane są aktualne wyzwania związane z podtrzymywaniem podstawowych wartości i odpowiedzialnym służeniem społeczeństwu przez uczelnie, a także uroczystość podpisania Magna Charta Universitatum przez kolejnych rektorów.

Do deklaracji mogą przystąpić uczelnie po wcześniejszej rekomendacji jednego z sygnatariuszy. Uniwersytet Gdański przystąpił, wraz z 35 innymi uczelniami z całego świata, do Magna Charta Universitatum, podpisując dokument dnia 25.10.2023 w Łodzi, podczas konferencji „Universities and Re-Construction of Cities: the Role of Research and Education”. Była to pierwsza zorganizowana w Polsce konferencja MCO.

- To zaszczyt znaleźć się w gronie sygnatariuszy Magna Charta Universitatum. Uniwersytet Gdański jest uczelnią promującą idee wolności, autonomię w nauce i szacunek dla każdego członka społeczności akademickiej. Wartości, które wyznajemy w UG, są tożsame z dokumentem MCU. Przystąpienie do deklaracji wzmacnia ten przekaz w środowisku akademickim krajowym i zagranicznym - podkreśliła Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej prof. Anna Jurkowska-Zeidler.

Deklaracja jest regularnie sprawdzana i aktualizowana. Organizacja MCU nie usuwa niczego z pierwotnych, podstawowych wartości, pod którymi podpisały się uniwersytety, lecz stara się reagować na współczesne wyzwania i obawy oraz odpowiadać na nie.

Łącznie, od 1988 r. deklarację podpisało niemal 1000 uczelni z 94 krajów (pełna lista).

Lista uczelni, które, wraz z UG przyjęły w Łodzi deklarację:

 • Universidad Católica de Salta
 • Universidad de Sucre
 • Masaryk University
 • Budapest Business University
 • Széchenyi István University
 • University of Pécs 
 • Oslo Metropolitan University
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Humanitas University
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Koszalińska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • National University of Science and Technology Politehnica Bucharest
 • Matej Bel University in Banská Bystrica
 • University of Alicante
 • Siam University 
 • Istinye University 
 • Lokman Hekim University 
 • Kryvyi Rih State Pedagogical University 
 • National Technical University 'Kharkiv Polytechnic institute' 
 • Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
 • Nottingham Trent University 
 • Royal Holloway, University of London 
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 • University of Pais Vasco
Sygnatariusze MCU

Sygnatariusze MCU 

Rzeczniczka prasowa UG Magdalena Nieczuja - Goniszewska, fot. Biuro Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego