współpraca

współpraca
Naukowczynie, pracowniczki i działaczki z Uczelni Fahrenheita porozmawiają z osobami, które chcą usłyszeć o sytuacji kobiet w środowisku akademickim. Podczas otwartego spotkania Klubu Kobiet FarU wygłoszone zostaną dwie prelekcje: „Zrozumieć gender gaps na rynku pracy” oraz „Czy dziś Fahrenheit mogłaby być kobietą?”. Zapraszamy 20 listopada…
współpraca
Jak opowiedzieć o swoich badaniach w czasie spalania się zapałki lub jasno wytłumaczyć trudne pojęcia naukowe, takie jak „derywaty”? Tego dowiedzieli się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  podczas warsztatów medialnych Stowarzyszenia Rzecznicy…
współpraca
Samorząd Powiatu Wejherowskiego podpisał umowę o współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, tworzącymi Uczelnie Fahrenheita (FarU). Gdańskie uczelnie wyższe będą wspierać edukację młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat wejherowski.   Rozbudowa portów w Gdańsku i w Gdyni oraz…
współpraca
W dniu 19 października br. na Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja „Dzień Jakości FarU”. Przedstawicielki i przedstawiciele trzech uczelni tworzących Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita wspólnie pochylili się nad zagadnieniami związanymi z jakością kształcenia. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-…
współpraca
Od lewej: prof. Waldemar Ossowski i prof. Piotr Stepnowski Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski i Dyrektor Muzeum Gdańska dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG zawarli porozumienie o współpracy. Umowa zakłada m.in. organizowanie wspólnych wydarzeń oraz popularyzację nauki i kultury. Otwiera także drogę do sformalizowania…