pożegnania

pożegnania
Dnia 5 sierpnia 2023 r. zmarł Jerzy Gwizdała nauczyciel akademicki i Kierownik Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991 - 1996 pełnił funkcję dyrektora administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2008 - 2016 Kanclerza, w latach 2016 – 2020 Rektora.   Rodzinie i bliskim…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Ludwika Kostro naukowca, nauczyciela akademickiego, fizyka, filozofa, biblisty  wieloletniego pracownika Wydziału Nauk Społecznych UG kierownika Ośrodka Alliance Française przy UG wychowawcy wielu pokoleń. Odznaczonego  Medalem Republiki Francuskiej  i Złotym Krzyżem Zasługi RP   Cześć Jego pamięci składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Zdzisława Kordela naukowca, nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń. Przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Dobrego Nauczyciela i Człowieka. Cześć Jego pamięci składają Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Pogrzeb rozpocznie  się 13.06.2023 o godz. 11.00 Mszą Św. w  Kościele pod wezwaniem…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Edwarda Kutnia. Żegnamy znakomitego naukowca i dydaktyka, wieloletniego pracownika Instytutu Fizyki Doświadczalnej na WMFiI UG Cześć Jego pamięci! Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Doktora składa Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego     Nabożeństwo pogrzebowe zostanie odprawiona 27 maja 2023 r., o godz. 11:00 w Sanktuarium…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Andrzeja Sylwestrzaka. Żegnamy znakomitego naukowca i dydaktyka, byłego Dziekana i Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji. Cześć Jego pamięci! Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składa Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Msza św. żałobna zostanie odprawiona 17 maja 2023 r., o godz. 11:00 w Kościele pw. Św…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci   dr. Tadeusza Zaleskiego   byłego dyrektora Departamentu Promocji i Informacji KBN oraz rzecznika prasowego Komitetu, twórcę i pierwszego redaktora "Gazety Uniwersyteckiej", byłego rzecznika prasowego UG,  inicjatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki,       pełnomocnika Rady Rektorów Województwa Pomorskiego ds. Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Za swoją działalność wyróżniony…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 maja 2023 roku zmarł niezrównany znawca literatury polskiego romantyzmu wybitny wykładowca Doktor Nauk Humanistycznych Stanisław Szczepiński. Dr Stanisław Szczepiński przez wiele lat pracował wraz z małżonką Bożeną Szczepińską w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, piastując stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu…
pożegnania
Szanownej Pani dr hab. Urszuli Patockiej-Sigłowy, prof. UG serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego
pożegnania
Z  głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Romanowa Wieloletniego pracownika i byłego Kierownika Zakładu Historii Prasy w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG.   Wychowawcę wielu pokoleń studentów   Cześć Jego pamięci składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Pogrzeb odbędzie się 5 kwietnia (środa) o godz. 14.00 na cmentarzu Łostowickim…
pożegnania
Z głębokim żalem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci Piotra Chlebby Studenta II roku wiedzy o teatrze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.   Żegnamy młodego człowieka o nietuzinkowej osobowości, wielkiej wrażliwości, pełnego pasji i otwartości na innych ludzi.   Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.   Cześć Jego pamięci składa Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego…