Pożegnanie: prof. Marek Andrzejewski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 29 listopada 2023 roku w wieku 76 lat 

zmarł Profesor Marek Andrzejewski 

(4 X 1947 – 29 XI 2023)

wieloletni pracownik Instytutu Historii UG, profesor nauk humanistycznych, wybitny badacz szeroko pojętej problematyki niemieckiej i szwajcarskiej XIX-XX wieku, a także Wolnego Miasta Gdańska, najnowszych dziejów Polski, historii sportu, kina i transportu. W swoim dorobku naukowym miał ponad 450 pozycji bibliograficznych (w tym kilkadziesiąt książek).

Ukończył studia na kierunku Historia w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego w 1973 roku. Stopień doktora uzyskał w 1976 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego w 1987 roku. W 1989 roku został zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego i resztę swojego życia zawodowego związał z naszą uczelnią. W 1996 roku został profesorem tytularnym, a 2005 roku profesorem zwyczajnym. Do czasu przejścia na emeryturę
w 2018 roku był pracownikiem naukowym Zakładu Historii Najnowszej Polski.

Z oddaniem i poświęceniem działał na rzecz Uczelni, Wydziału i Instytutu Historii. Był ceniony przez swoich współpracowników i studentów.

Pamięć o Profesorze Marku Andrzejewskim na zawsze pozostanie w naszych sercach.

 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. 

 

Cześć Jego pamięci oddają

Rektor i Senat

wraz z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego

 

ZP