pożegnania

pożegnania
Szanownej Pani Dziekan Elekt dr hab. Katarzynie Smolarz, prof. UG serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego
pożegnania
Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci emerytowanego pracownika Pana Franciszka Kalkowskiego który pracował w Uniwersytecie Gdańskim od 1978r. do 2021 r. jako kierowca. Senator UG w latach 2012 - 2020. Cieszył się ogromnym zaufaniem i sympatią wszystkich. Był niezwykłym człowiekiem, który wspierał każdego jak tylko potrafił. Uniwersytet Gdański był Jego drugim domem, o który z troską dbał.   Cześć Jego pamięci składa Rektor…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci mgr Ewy Sikorskiej-Treli emerytowanego pracownika naukowo-technicznego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” w UG w latach 1991-2002 wieloletniego Pełnomocnika Rektora ds. Kontaktów z Pracodawcami Posłanki na Sejm III kadencji Organizatorki Gdańskiej Edycji Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych, w którym…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Zygmunta Matrackiego literaturoznawcy, wieloletniego cenionego wykładowcy akademickiego w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym, następnie Filologiczno-Historycznym. Cześć Jego pamięci składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Danuty Makowiec, znakomitej fizyczki, dydaktyczki, badaczki, autorki wielu cenionych publikacji naukowych kierowniczki Zakładu Metod Matematycznych Fizyki WMFI UG. Cześć Jej pamięci składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Pogrzeb odbędzie się 4 maja o godz. 12:00 na Cmentarzu Centralnym "Srebrzysko" w Gdańsku. Pożegnanie…
pożegnania
  Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotrowi Stepnowskiemu serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca   prof. Andrzeja Stepnowskiego   składają Prorektorzy, Rada Uczelni Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Msza św. żałobna zostanie odprawiona 19 marca 2024 o godz. 10.00 w Archikatedrze Oliwskiej. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 11.45 na cmentarzu Łostowickim (kondukt…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Seána Michaela Morana, znakomitego znawcy literatury angielskiej, cenionego przez studentów wykładowcy akademickiego i adiunkta w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym.   Wyrazy głębokiego współczucia żonie Magdalenie Moran i rodzinie Zmarłego składa  Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Ceremonia pogrzebowa odbędzie…
pożegnania
Zamiast kwiatów rodzina prosi po wpłaty na rzecz: Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego  Stowarzyszenia Sarcoma
pożegnania
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Ewy Nawrockiej. Wybitnej literaturoznawczyni i teatrolożki, związanej z Uniwersytetem Gdańskim od początku jego powołania.  Była nie tylko autorką wielu prac naukowo-badawczych, ale też znakomitą wykładowczynią, życzliwą studentkom i studentom. Dobrą koleżanką oddaną sprawom Instytutu Filologii…
pożegnania
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 25 grudnia 2023 roku zmarł Ludwik Zawiślak Wieloletni Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego                 Cześć Jego Pamięci!                Rektor, Senat, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG oraz społeczność akademicka UG   Msza żałobna odbędzie się 3 stycznia 2024 roku o…