pożegnania

pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 25 czerwca 2022 r. zmarła Pani Wanda Najmowicz wieloletni kierownik Filii Nr 1 Biblioteki UG, na ulicy Sobieskiego w Gdańsku. Życzliwość wobec innych czyniły z Niej Osobę lubianą i szanowaną. Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci. Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia i żalu składają Dyrekcja…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dra hab. Jacka Taraszkiewicza, prof. UG Dyrektora Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej w Uniwersytecie Gdańskim, Prorektora ds. Studenckich dwóch kadencji w latach 2002 – 2008.   Prof. Jacek Taraszkiewicz był wieloletnim pracownikiem Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG, przez wiele lat pełnił funkcję…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12 czerwca 2022 r. w wieku 98 lat  zmarł Profesor Florian Stasik  wieloletni pracownik Instytutu Historii UG, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii stosunków międzynarodowych. Niestrudzony badacz dziejów Polonii w Stanach Zjednoczonych. Ukończył studia w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni (1948-1952) i w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci     dra hab. Jarosława Pykacza, prof. UG pracownika Instytutu Matematyki UG   Całe swoje życie studenckie i zawodowe związał z Uniwersytetem Gdańskim. Był wieloletnim Prezydentem i Wiceprezydentem International Quantum Structures Association oraz współzałożycielem i organizatorem licznych kongresów tego stowarzyszenia. Specjalista Teorii Gier, Logiki Kwantowej i Teorii Zbiorów…
pożegnania
Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci   dr. inż. Zbigniewa Brylewicza   Administratora Sieci Wydziału Chemii, pasjonata muzyki, nieodżałowanego Kolegi i Przyjaciela. Rodzinie, bliskim oraz znajomym składamy najszczersze wyrazy współczucia.                                           Cześć Jego pamięci składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego…