pożegnania

pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,  że w dniu 28 września 2022 r. w wieku 71 lat odeszła od nas Pani Profesor Barbara Okoniewska wieloletnia nauczycielka akademicka Instytutu Historii UG (1974-2006), specjalizująca się w historii Polski, zwłaszcza w dziedzinie historii gospodarczej i społecznej Polski XX wieku.   Ukończyła studia na kierunku historia na Uniwersytecie Gdańskim (1969-1974) i swoje życie zawodowe…
pożegnania
 13 września br. odeszła  Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba, emerytowana Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.   Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba prawie całe swoje zawodowe życie związała z Wydziałem Zarządzania UG, w szczególności z Katedrą Finansów. Dawała przykład pracowitości, sumienności i skrupulatności w realizacji badań naukowych oraz w kształceniu studentów. Imponowała skromnością i…
pożegnania
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. Oswalda Leroy'a  Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego. Odszedł wybitny uczony z ogromnym dorobkiem naukowym z fizyki,  w szczególności akustooptyki, człowiek z niezliczonymi zasługami dla nauki i Naszej Uczelni. Profesor Oswald Leory był założycielem w Uniwersytecie w Leuven, Campus Kortrijk ośrodka badań nad oddziaływaniem światła i ultradźwięków…
pożegnania
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktora Wojciecha Portalskiego   Doktor Wojciech Portalski był emerytowanym i wielce zasłużonym pracownikiem Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej, zaangażowanym dydaktykiem geografii ekonomicznej, wieloletnim Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Gdańsku. Pracował także jako nauczyciel geografii oraz działał jako metodyk nauczania geografii. Od…
pożegnania
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci    prof. dra hab. Krzysztofa Szałuckiego   Prof. dr hab. Krzysztof Szałucki był emerytowanym profesorem nauk ekonomicznych,  prodziekanem Wydziału Ekonomiki Transportu UG (1990 - 1993), prodziekanem Wydziału Ekonomicznego UG (1993 - 1996), dyrektorem Kolegium Ekonomicznego UG (1993 - 2004), kierownikiem Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw…