Pożegnanie Profesora Mieczysława Widernika

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 30 października 2023 roku w wieku 90 lat 

zmarł Profesor Mieczysław Widernik 

wieloletni pracownik Instytutu Historii UG, profesor nauk humanistycznych, wybitny badacz dziejów Gdyni, historii szkolnictwa i oświaty na Pomorzu, zagadnień z zakresu metodologii i dydaktyki historii
oraz różnych aspektów gospodarki morskiej.

Ukończył studia na kierunku Historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (1955-1959). W 1970 roku został zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego
i resztę swojego życia zawodowego związał z naszą uczelnią. Pracując w Instytucie Historii UG w 1978 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1993 roku tytuł naukowy
profesora nauk humanistycznych.

Był organizatorem i wieloletnim kierownikiem Zakładu Dydaktyki Historii (1986-2001)
i wychowawcą wielu pokoleń historyków.

Z oddaniem i poświęceniem działał na rzecz Uczelni, Wydziału i Instytutu Historii.
Ceniony przez współpracowników i studentów.

Pamięć o Profesorze Mieczysławie Widerniku na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. 

 

Cześć Jego pamięci oddają Rektor i Senat

wraz z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 
 9 listopada 2023 roku o godz. 12.00 
na Cmentarzu Witomińskim 
(ul. Witomińska 76, 81-311 Gdynia).

Prof. Mieczysław Widernik
zp