Pożegnanie: Adam Humyniecki

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Adama Humynieckiego

wieloletniego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownika Samodzielnej Sekcji Remontowo-Budowalnej, pracownika obsługi w Domach Studenckich.

Cześć Jego pamięci składa

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 31.10.2023 o godz. 11.00 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Zespół Prasowy