Pożegnanie: dr. Zbigniewa Szczurka

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. Zbigniewa Szczurka

sędziego, wieloletniego Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,

Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku w latach 1990-1998.

Cześć Jego pamięci składa

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

zp