Pożegnanie Profesora Zbigniewa Majchrowskiego

prof. Zbigniew Majchrowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

Profesora Zbigniewa Majchrowskiego

 

wybitnego historyka literatury okresu romantyzmu oraz XX i XXI wieku, znawcy poezji, dramatu i teatru. Profesor zajmował się również antropologią literatury i sztuk widowiskowych oraz współczesną kulturą medialną i krytyką artystyczną

Od 50 lat związany z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego jako wykładowca, a wcześniej jako student filologii polskiej i doktorant seminarium prof. Marii Janion na Wydziale Humanistycznym, później Filologiczno-Historycznym i Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W tym czasie był prodziekanem, kierował utworzonym przez siebie Zakładem Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej i Pracownią Krytyki Artystycznej.

Inicjator nadania Tadeuszowi Różewiczowi godności doktora honoris causa UG. W latach 2007-2019 wchodził w skład Komitetu Nauk o Literaturze PAN, a od 2020 był  członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN, członkiem-założycielem i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Polskiego Towarzystwa Studiów nad Europejskim Romantyzmem oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Zasłużony dla Uniwersytetu Gdańskiego oraz polskiego 

literaturoznawstwa i teatrologii

 

Cześć Jego pamięci składają

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

------------------------------------------------------------------------------------------

Pogrzeb prof. Zbigniewa Majchrowskiego odbędzie się 29 grudnia o godz. 12:00 na Cmentarzu Centralnym "Srebrzysko" w Gdańsku. Pożegnanie poprzedzi uroczystość w kaplicy nowej.

 

 

 

 

    zp