Pożegnanie: Paweł Huelle

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość,

że 27 listopada 2023 roku 

zmarł

 

Paweł Huelle

 

wybitny pisarz, dramaturg,

absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, 

współinicjator powstania i członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich UG,

wieloletni wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Pamięć o Jego dziełach i zapisane słowa pozostaną z nami na zawsze. 

 

Cześć Jego pamięci oddają

Rektor i Senat

wraz z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wspomnienie o Pawle Huellem na www.gdansk.pl.

 

fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl  

fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl