Pożegnanie: dr hab. Anna Górczyńska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr hab. Anny Górczyńskiej

wieloletniej profesorki Uniwersytetu Gdańskiego, szanowanej i lubianej przez nas Koleżanki, która zaledwie przed kilkoma laty zakończyła pełną zaangażowania aktywność zawodową na Wydziale Zarządzania UG.

Była osobą skromną i pracowitą, znajdującą czas i zrozumienie dla wszystkich, których nauczała. Nie szczędziła sił, aby wypracować najlepsze formy przekazywania wiedzy swoim studentom oraz by ukształtować w nich pragnienie poszukiwania dróg dalszego rozwoju.

Ceniliśmy nie tylko Jej wiedzę i kompetencje, ale także tak ważną na co dzień życzliwość i subtelność.

 

 Cześć Jej pamięci składa

Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego

 

Dodano przez: ZP