Nagroda Rektora

Nagroda Rektora dla doktorantów

NAGRODA REKTORA
DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

Podstawa prawna:

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego (zał. do zarządzenia nr 116/R/20 Rektora UG z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Nagroda Rektora dla doktorantów UG jest przyznawana raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego), za osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Doktorant zainteresowany przyznaniem nagrody powinien do dnia 25 października złożyć wniosek o jej przyznanie – odpowiednio za pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich albo Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Kierownik studiów doktoranckich oraz dyrektor szkoły doktorskiej, po sprawdzeniu złożonych wniosków, przekazuje nie więcej niż 3% pozytywnie zaopiniowanych wniosków, ale nie mniej niż jeden wniosek doktoranta kształcącego się na danych studiach doktoranckich oraz w danej szkole doktorskiej.

Termin przekazania wniosków do Biura Kształcenia upływa 15 listopada danego roku.

Doktorant, któremu zostanie przyznana nagroda Rektora otrzyma nagrodę pieniężną oraz dyplom okolicznościowy.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Styczeń 2019 - 14:19; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska Ostatnia zmiana: piątek, 21. Październik 2022 - 13:13; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kędziora

Nagroda Rektora dla studentów

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora dla studentów należy złożyć w Biurze Stypendialnym, ul. Bażyńskiego 1A pokój 110, do dnia 31 października danego roku.

Wnioski muszą zawierać dodatkowe uzasadnienie i podpis Dziekana Wydziału.

Zarządzenie nr 148/R/21 Rektora UG z dnia 5 października 2021 w sprawie wprowadzenie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów UG

Regulamin przyznawania Nagrody Rektora

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 30. Lipiec 2015 - 12:43; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska Ostatnia zmiana: środa, 10. Styczeń 2024 - 09:34; osoba wprowadzająca: Agnieszka Licznerska