fbpx Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

O Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów

Od roku akademickiego 2019/2020 przyznawaniem stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych i zapomóg zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów.

Oprócz wymienionych wyżej spraw stypendialnych studentów Centrum zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich.

 

Terminy:

Centrum od poniedziałku, 21 października 2019 r. zaprasza do uzupełniania dokumentacji i składania nowych wniosków w godz. 10-13, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, gdy w Centrum nie są przyjmowani studenci.
 
Centrum nie będzie przyjmować studentów od 4 do 8 listopada.
 
Od 12 listopada zapraszamy ponownie od poniedziałku do piątku w godz. 10-13, z wyjątkiem śród.
 
Pracownicy Centrum będą pełnić także dyżur w sobotę, 26 października, zapraszamy wóczas studentów w godz. 10-13.
 

Tabele z numerami indeksów studentów, którzy dostali stypendium socjalne i stypendium specjalne zostaną opublikowane w drugiej połowie listopada. W ciągu tygodnia do studentów powinny trafić środki przeznaczone na te świadczenia.

Tabele z numerami indeksów studentów, którzy dostali stypendium Rektora zostaną opublikowane w pierwszej połowie grudnia. W ciągu tygodnia do studentów powinny trafić środki przeznaczone na te świadczenia.

 
 

Krótkie instrukcje:

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 16 października włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu na przełomie listopada i grudnia także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

 

Adres i telefon:

Centrum znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokoju 116 (na pierwszym piętrze)

Z Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerem: 58-523-21-87.

Istnieje możliwość pozostawienia wniosku poza podanymi godzinami przyjęć. W tym celu należy umówić się z pracownikami Centrum za pośrednictwem maila.

Wnioski można też wysyłać tradycyjną pocztą. W ten sposób można też uzupełniać dokumentację. Należy pamiętać, żeby w kopercie znalazła się kartka z imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu wnioskodawcy. 

 

Pracownicy Centrum:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Chemii oraz Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Biologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Nauk Społecznych.

Pan Patryk Poborski (patryk.poborski@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich i ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

 

Dla studentów Wydziałów Zarządzania i Ekonomicznego:

Studenci Wydziału Zarządzania mogą wnioski stypendialne zostawiać w dziekanacie WZ u pani Agnieszki Dormanowskiej (mail: socjalne.wzr@ug.edu.pl , tel: 58-523-11-41). Zostaną one pocztą wewnętrzną przesłane do Centrum Obsługi Stypendialnej.

Pani Agnieszka Dormanowska w pokoju 121 w dziekanacie Wydziału Zarządzania przyjmuje studentów w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 9.30-13.30.

Studenci Wydziału Ekonomicznego mogą wnioski stypendialne zostawiać w dziekanacie WE u pani Małgorzaty Balickiej (mail: ekombal@ug.edu.pl , tel: 58-523-13-87). Zostaną one pocztą wewnętrzną przesłane do Centrum Obsługi Stypendialnej.

Pani Małgorzata Balicka w pokoju 105 w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego przyjmuje studentów do 31 sierpnia 2019 r. we wtorki, środy i czwartki w godz. 11-14. Od 1 września we wtorki i środy w godz. 11-14, w czwartki w godz. 14-17.30. Od 28 września we wtorki i środy w godz. 11-14, w czwartki w godz. 14-17.30, w soboty w godz. 7.45-13.30. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 listopada 2019 roku, 10:26