fbpx Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich

O Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów

Składanie wniosków na rok akademicki 2020/21: 

Do Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów (ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk) wnioski o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium Rektora na rok akademicki 2020/21 można nadsyłać od 14 września do 16 października (decyduje data stempla pocztowego). Taki termin gwarantuje dostarczenie wniosku do Centrum na czas, tak żeby pierwszą ratę stypendium socjalnego móc wypłacić jak co roku w połowie listopada wraz z wyrównaniem za październik.

Ze względu na epidemię należy wybrać wysyłkę tradycyjną pocztą bądź skorzystać z kuriera. Do koperty należy włożyć wydrukowany i wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami. Nowe wzory wniosków są dostępne w zakładce wnioski do pobrania, w zakładkach z poszczególnymi stypendiami można znaleźć wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych przy aplikowaniu o poszczególne świadczenia (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi).

Stare wzory wniosków nie będą rozpatrywane! Aplikacja o każde świadczenie musi być złożona na oddzielnym wniosku! Wniosków nie można przesyłać mailem!

Przy wysyłce wszystkich typów wniosków należy pamiętać o dołączaniu oryginalnych zaświadczeń. Można też dołączyć kopie, których oryginalność poświadczy wystawiający je urzędnik bądź notariusz. W ostateczności można do wniosku dołączyć oryginał zaświadczenia i jego kopię. Oryginał będzie można w takim wypadku odebrać w Centrum po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Ze względu na liczbę przesyłanych wniosków oraz wprowadzoną w związku z epidemią pracą zmianową z pracownikami Centrum najlepiej kontaktować się za pośrednictwem podanych poniżej adresów mailowych!!

Krótkie instrukcje: 

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 16 października (decyduje data stempla) włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

Adres i telefon: 

Centrum znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokojach 110, 116 i 117 (na pierwszym piętrze)

Z Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów: 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Pracownicy Centrum:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami dotyczącymi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 października 2020 roku, 10:09