fbpx Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich

O Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów

Składanie wniosków na rok akademicki 2020/21: 

Do Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów (budynek tzw. starego rektoratu, pokoje 116, 117, 110, ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk) wnioski o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium Rektora na rok akademicki 2020/21 można nadsyłać od 14 września do 9 października. Taki termin gwarantuje dostarczenie wniosku do Centrum na czas, tak żeby pierwszą ratę stypendium socjalnego móc wypłacić jak co roku w połowie listopada wraz z wyrównaniem za październik.

Ze względu na wciąż panujący stan zagrożenia epidemicznego należy wybrać wysyłkę tradycyjną pocztą bądź skorzystać z kuriera. Do koperty należy włożyć wydrukowany i wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami. Nowe wzory wniosków są dostępne w zakładce wnioski do pobrania, w zakładkach z poszczególnymi stypendiami można znaleźć wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych przy aplikowaniu o poszczególne świadczenia (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi).

Stare wzory wniosków nie będą rozpatrywane! Aplikacja o każde świadczenie musi być złożona na oddzielnym wniosku! Wniosków nie można przesyłać mailem!

Przy wysyłce wszystkich typów wniosków należy pamiętać o dołączaniu oryginalnych zaświadczeń. Można też dołączyć kopie, których oryginalność poświadczy wystawiający je urzędnik bądź notariusz. W ostateczności można do wniosku dołączyć oryginał zaświadczenia i jego kopię. Oryginał będzie można w takim wypadku odebrać w Centrum po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Krótkie instrukcje: 

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 9 października włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

Adres i telefon: 

Centrum znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokojach 110, 116 i 117 (na pierwszym piętrze)

Z Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów: 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Pracownicy Centrum:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami dotyczącymi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 września 2020 roku, 17:12