fbpx Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

O Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów

Od roku akademickiego 2019/2020 przyznawaniem stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych i zapomóg zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów.

Oprócz wymienionych wyżej spraw stypendialnych studentów Centrum zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich.

 

Lista przyznanych stypendiów socjalnych, socjalnych w zwiększeniu, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora w grudniu 2019 r.

Poniżej znajduje się lista przyznanych stypendiów socjalnych, socjalnych w zwiększeniu, dla osób niepełnosprawnych oraz Rektora w grudniu 2019 r.

Żeby znaleźć się na liście należy otworzyć dokument i wyszukać swój numer indeksu (najlepiej za pomocą kombinacji klawiszy: ctrl + f) oraz sprawdzić wszystkie podane wyniki (jeden student – jeden numer indeksu – mógł dostać np. stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych; jeśli złożył wnioski przed 16 października w listopadzie dostanie także wyrównanie za październik; w takim wypadku jego numer indeksu na liście powinien znaleźć się cztery razy – socjalne październik, socjalne listopad, dla niepełnosprawnych październik, dla niepełnosprawnych listopad).

Świadczenia na podanych przez studentów kontach powinny znaleźć się do 16 grudnia.

Na liście znajdują się także numery indeksów studentów, którzy składali wnioski o zapomogi. Te świadczenia zostaną wypłacone w tym samym terminie.

Lista przyznanych stypendiów socjalnych, socjalnych w zwiększeniu, dla osób niepełnosprawnych w grudniu itp, itd.

Lista przyznanych stypendiów Rektora w grudniu (z wyrównaniem za październik oraz listopad).

Lista z minimalną średnią uprawniającą do otrzymania stypendium Rektora

 

Dodatki do stypendiów grudniowych!!!

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego profesora nadzwyczajnego oraz Parlamentu Studentów UG w grudniu 2019 r. nastąpi dodatkowa wypłata tzw. "dodatków grudniowych". Wysokość świadczeń wynosi odpowiednio:

- 500,00 zł do stypendium socjalnego,

- 500,00 zł do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- 500,00 zł do stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

WAŻNE!!!

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 92 ust. 3, łączna miesięczna kwota stypendiów socjalnych i Rektora dla najlepszych studentów wraz z dodatkami otrzymanymi na wszystkich uczelniach nie może być większa niż 38% najniższego wynagrodzenia profesora tj. 2 435,80. Jeżeli kwota przyznanych świadczeń jest większa, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Centrum Obsługi Stypendialnej. (Wyrównania za poprzednie miesiące nie są brane pod uwagę, jedynie stypendia przyznane za bieżący miesiąc)

 

Terminy:

Centrum przyjmuje studentów i doktorantów w godz. 10-13, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, gdy w Centrum nie są przyjmowani studenci.
 
Pracownicy Centrum będą pełnić także dyżur w sobotę, 22 lutego, w godz. 9-13.

Od poniedziałku, 13 stycznia, można w Centrum odbierać decyzje w sprawie stypendiów socjalnych, specjalnych, zapomóg, stypendiów Rektora. 

 

Terminy dla studentów, którzy rozpoczną studia od semestru letniego 2019/2020 r.:

Studenci, którzy rozpoczną studia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 mogą składać wnioski o stypendium Rektora tylko przez pierwsze dwa tygodnie od momentu ogłoszenia listy osób przyjętych na studia.

Wówczas w kolejnym miesiącu otrzymają stypendium Rektora z wyrównaniem za poprzedni miesiąc.

Studenci, którzy rozpoczną studia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 mogą składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych do końca roku akademickiego.

Jednak jeśli złożą w Centrum wnioski w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia listy osób przyjętych na studia to w kolejnym miesiącu otrzymają stypendium z wyrównaniem za poprzedni miesiąc.

W roku akademickim 2019/2020 studia w semestrze letnim mogą rozpocząć się

na Wydziale Chemii:

- biznes chemiczny, studia stacjonarne II stopnia – 3-semestralne – (ogłoszenie listy osób przyjętych – 7 lutego 2020 r.)  możliwość składania wniosków o stypendium Rektora – 21 lutego 2020 r.

na Wydziale Ekonomicznym:

- ekonomia, studia niestacjonarne II stopnia – 3-semestralne - (ogłoszenie listy osób przyjętych – 27 lutego 2020 r.)  możliwość składania wniosków o stypendium Rektora – 12 marca 2020 r.

- międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne II stopnia, 3-semestralne - (ogłoszenie listy osób przyjętych – 27 lutego 2020 r.)  możliwość składania wniosków o stypendium Rektora – 12 marca 2020 r.

- międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne II stopnia, 4-semestralne - (ogłoszenie listy osób przyjętych – 27 lutego 2020 r.)  możliwość składania wniosków o stypendium Rektora – 12 marca 2020 r.

na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki:

- fizyka, studia stacjonarne II stopnia - (ogłoszenie listy osób przyjętych – 4 lutego 2020 r.)  możliwość składania wniosków o stypendium Rektora – 18 lutego 2020 r.

- fizyka medyczna, studia stacjonarne II stopnia – (ogłoszenie listy osób przyjętych – 4 lutego 2020 r.)  możliwość składania wniosków o stypendium Rektora – 18 lutego 2020 r.

 

Krótkie instrukcje:

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 16 października włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu na przełomie listopada i grudnia także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

 

Adres i telefon:

Centrum znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokoju 116 (na pierwszym piętrze)

Z Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerem: 58-523-21-87.

Istnieje możliwość pozostawienia wniosku poza podanymi godzinami przyjęć. W tym celu należy umówić się z pracownikami Centrum za pośrednictwem maila.

Wnioski można też wysyłać tradycyjną pocztą. W ten sposób można też uzupełniać dokumentację. Należy pamiętać, żeby w kopercie znalazła się kartka z imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu wnioskodawcy. 

 

Pracownicy Centrum:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Chemii oraz Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Biologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich i ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

 

Dla studentów Wydziału Ekonomicznego:

Studenci Wydziału Ekonomicznego mogą wnioski stypendialne zostawiać w dziekanacie WE u pani Małgorzaty Balickiej (mail: ekombal@ug.edu.pl , tel: 58-523-13-87). Zostaną one pocztą wewnętrzną przesłane do Centrum Obsługi Stypendialnej.

Pani Małgorzata Balicka w pokoju 105 w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego przyjmuje studentów do 31 sierpnia 2019 r. we wtorki, środy i czwartki w godz. 11-14. Od 1 września we wtorki i środy w godz. 11-14, w czwartki w godz. 14-17.30. Od 28 września we wtorki i środy w godz. 11-14, w czwartki w godz. 14-17.30, w soboty w godz. 7.45-13.30. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 lutego 2020 roku, 13:04