Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Odpowiedni wniosek można znaleźć w zakładce wnioski do pobrania.

Przy wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych należy do wniosku dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Poniżej prezentowane są stawki przyjęte przez Rektora na wniosek Parlamentu Studentów i obowiązujące w roku akademickim 2023/2024.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

  • 950 zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 810 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 760 zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 9 miesięcy. Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 24. Sierpień 2019 - 11:57; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny Ostatnia zmiana: środa, 11. Październik 2023 - 13:43; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny