Czym jest Erasmus+ InnHUB działający w Bibliotece UG?

DANE KONTAKTOWE

Biuro ds. współpracy z regionami

Erasmus+ InnHUB Gdańsk

Łucja Gasik-Rachubińska

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
piętro 3, pokój 3.37
ul. Wita Stwosza 53
80-308 Gdańsk

Tel. 572-674-979

Godziny otwarcia centrum:
Wtorek 8:00-12:00
Środa 12:00-16:00
Czwartek 10:00-14:00

Erasmus+ InnHUB Gdańsk znajduje się na II piętrze budynku Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

Erasmus+ InnHUB Gdańsk znajduje się na II piętrze budynku Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

Zadaniem pierwszego komponentu - Centrum Inicjatyw Erasmus+ jest udzielanie konsultacji ws. pozyskiwania środków z oferty programu oraz promocja jego dotychczasowych efektów. Strategia InnHUB szczególnie podkreśla wagę informowania na temat „Partnerstw na rzecz współpracy”, czyli nowego elementu programu Erasmus+ wspierającego łączone projekty przedsiębiorców. Wnioski o dofinansowanie z przedsięwzięcia mogą składać organizacje, które chcą np. wspólnie podnieść jakość pracy oraz praktyk lub umożliwić transformacje w swoich miejscach pracy. 

Na III piętrze Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego działa biuro Erasmus+ InnHUB. Ośrodek składa się z trzech komponentów: Centrum Inicjatywy Erasmus+, Inkubatora dla Liderów oraz Centrum Wydarzeń. Czym zajmuje się każdy z nich i w jaki sposób HUB przysłuży się otoczeniu społeczno-gospodarczemu? 

Erasmus+ InnHUB w Gdańsku to także podnoszenie poziomu kompetencji wśród przedsiębiorców. Kolejnym komponentem centrum jest Inkubator dla Liderów, czyli kuźnia talentów. Jej zadaniem będzie m.in. organizowanie kursów dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz stworzenie przestrzeni umożliwiającej poszukiwanie przełomowych pomysłów biznesowych przeznaczonej dla studentów, pracowników naukowych, przedsiębiorców i inwestorów

Wyjątkowym elementem strategii pomorskiego centrum jest promocja celów zrównoważonego rozwoju. W ramach realizacji tej misji InnHUB nawiąże współpracę z Uniwersytetem Gdańskiego, liderem w realizacji celów ustanowionych przez ONZ pośród polskich uczelni. Uczelnię będzie reprezentowało Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. W wizji ONZ na rok 2030 są m.in. godna praca, innowacyjność i dobra jakość edukacji. Wszystkie te założenia są zgodnie ze strategią działań Erasmus+ InnHUB Gdańsk.

Ostatnim komponentem są centra informacyjne oraz centra wydarzeń. Ta pierwsza jednostka będzie udzielać i rozpowszechniać informacje o możliwościach oferowanych w ramach programu, a druga zajmie się działaniami promocyjnymi, które upowszechnią wiedzę o ofercie Erasmus+.

O ile dawniej program Erasmus zajmował się głównie wyjazdami zagranicznymi oraz umiędzynarodowieniem przestrzeni uniwersyteckiej to działania Erasmus+ InnHUB skierowane są na innowacje regionalne. Celem gdańskiego ośrodka jest stworzenie nowych zrównoważonych usług, patentów i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych na północy Polski.

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG