fbpx Ewa Spigarska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Spigarska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Spigarska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2002 roku

Ewa Spigarska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej a wynik finansowy zakładu ubezpieczeń”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jerzy Gierusz, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Anna Karmańska, dr hab. Mirosław Szreder, prof. UG

Dyplom nr 2187.


Gdańsk, 21 listopada 2002 r.