fbpx Sebastian Susmarski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sebastian Susmarski

Sebastian Susmarski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2002 roku

Sebastian Susmarski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Controlling w zarządzaniu zapasami a wynik finansowy przedsiębiorstwa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Kazimierz Gorczyński, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Wanda Skoczylas, prof. US, prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Dyplom nr 2185.


Gdańsk, 14 listopada 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:22
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: