Marek Krzysztof Ejsmont | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marek Krzysztof Ejsmont

Uchwałą Rady Instytutu Pedagogiki Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2003 roku

Marek Krzysztof Ejsmont

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problematyka wartości i stylów życia w czasopismach młodzieżowych i ich percepcja przez uczniów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jan Żebrowski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Rulka, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Dyplom nr 2262.


Gdańsk, 04 lipca 2003 r.