fbpx Maciej Glamowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Glamowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maciej Glamowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 lutego 2003 roku

Maciej Glamowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ makrootoczenia na  dystrybucję środków farmaceutycznych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. dr hab. Joanna Senyszyn

Dyplom nr 2221.


Gdańsk, 27 lutego 2003 r.