Mariusz Makowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariusz Makowski

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2003 roku

Mariusz Makowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badanie oraz  modelowanie równowag kwasowo-zasadowych metodami mechaniki kwantowej oraz  dynamiki molekularnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy Ciarkowski, prof. dr hab. Eugeniusz Grech

Dyplom nr 2333.


Gdańsk, 18 grudnia 2003 r.