Małgorzata Augustyniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Augustyniak

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2004 roku

Małgorzata Augustyniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Filozofia państwa kooperatywnego Edwarda Abramowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Leszek Dubel

Dyplom nr 2414.


Gdańsk, 08 lipca 2004 r.