Marcin Bąkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marcin Bąkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 października 2004 roku

Marcin Bąkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„System wyborczy do  samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Marek Chmaj, prof. UMK

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Jacek Sobczak

Dyplom nr 2445.


Gdańsk, 20 października 2004 r.