Dorota Buchnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Buchnowska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 lipca 2004 roku

Dorota Buchnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania i efekty wdrażania systemów klasy CRM w organizacjach gospodarczych działających w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Recenzenci: dr hab. Marian Niedźwiedziński, prof. PŁ, prof. dr hab. Bernard Kubiak

Dyplom nr 2417.


Gdańsk, 15 lipca 2004 r.