fbpx Katarzyna Justyniarska-Chojak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Justyniarska-Chojak

Katarzyna Justyniarska-Chojak

Uchwałą Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2004 roku

Katarzyna Justyniarska-Chojak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mieszczaństwo lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI - XVIII wieku w świetle testamentów i inwentarzy pośmiertnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Edmund Kizik, prof. UG. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Zenon Guldon, dr hab. Józef Arno Włodarski

Dyplom nr 2428.


Gdańsk, 14 lipca 2004 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: